Ordine de zi a ședinței ordinare din data de 20.02.2019

În temeiul prevederilor art.94 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi, în ședință ordinară de plen, în data de 20 februarie 2019, ora 1000, la Sala Iacob Negruzzi din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, având următoarea Ordine de Zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare de plen a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 23 ianuarie 2019.
  • susține – Secretarul Județului Iași – d-na Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU
 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Sf. Maria” Iaşi .
  • Susţine – Manager Spital Sf. Maria - dl. Şef lucrări Dr. Radu TERINTE
 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Cuza-Vodă” Iaşi.
  • Susţine – Manager Sp. Cuza Vodă - dl. Ec. Robert DÂNCĂ
 4. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea judeţului Iaşi şi administrarea Consiliului Judeţean Iaşi a terenului în suprafaţă de 67.335 mp situat în comuna Miroslava, judeţul Iaşi în vederea construirii unei Săli Polivalente.
  • Susţine – Director Executiv Direcţia Tehnică şi Investiţii – dl. Iogen GÎNJU
 5. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere din domeniul public al comunei Ruginoasa şi administrarea Consiliului Local al comunei Ruginoasa în domeniul public al judeţului Iaşi şi administrarea Consiliului Judeţean Iaşi a terenului în suprafaţă de 1725 mp.
  • Susţine – Director Executiv Direcţia Tehnică şi Investiţii – dl. Iogen GÎNJU
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei către Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă şi Canal Iaşi-ARSACIS pentru anul 2019.
  • Susţine – Director Executiv ARSACIS – dl. Iulian JELEA
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi-Consiliul Judeţean Iaşi în calitate de membru fondator al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST pe anul 2019.
  • Susţine – Director Executiv EURONEST – d-na Alina POPA
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Judeţului Iaşi-Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de membru fondator al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate ADIS, Iaşi pe anul 2019.
  • Susţine – Director Executiv ADIS – dl. Răzvan GHEORGHIU
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Judeţului Iaşi- Consiliul Judeţean Iaşi în calitate de membru fondator al Asociaţiei “Euroregiunea Siret-Prut-Nistru” pentru anul 2018.
  • Susţine – Director Executiv Euroregiunea Siret-Prut-Nistru –dl. Mircea COSMA
 10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “Egalitate de şanse prin parteneriate active în oferirea de servicii şi resurse de prevenire a bullyingului în mediul educational”, de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, în calitate de Aplicant, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului ERASMUS+, Acţiunea – cheie 1 : mobilitatea persoanelor în scopul învăţării.
  • Susţine – Director CJRAE Iaşi – d-na Anca HARDULEA
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “Model of Institutional Cross-Border Collaboration for Raising the Employability of Students” (Model de colaborare instituţională transfrontalieră pentru creşterea angajabilităţii absolvenţilor de liceu), de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, în calitate de partener, în vederea finanţării acestuia în cadrul programului Joint Operaţional Programme România – Republic Of Moldova ENI- 2014-2020.
  • Susţine – Director CJRAE Iaşi – d-na Anca HARDULEA
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi, ca urmare a reorganizării.
  • Susţine – Director DJADP Iaşi – dl. Ciprian CIUCAN
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.434/19.12.2018, privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru consumul anual de combustibil la autovehiculele din dotarea Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi .
  • Susţine – Director DJADP Iaşi – dl. Ciprian CIUCAN
 14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Anexei 1- Reparaţii curente din Programul de lucrări drumuri şi poduri al D.J.A.D.P Iaşi pentru anul 2019.
  • Susţine – Director DJADP Iaşi – dl. Ciprian CIUCAN
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de achiziţie publică ACORD CADRU pentru lucrările de întreţinere pe drumurile judeţene pentru anul 2019 şi alocarea fondurilor necesare desfăşurării acestei activităţi.
  • Susţine – Director DJADP Iaşi – dl. Ciprian CIUCAN
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 16.107,878 mii lei pentru perioada 2019-2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie Modernizare drum judeţean DJ  244D: limita judeţului Vaslui-Dolheşti –Ciorteşti-Coropceni (intersecţia DN 24), km 25 25+500 – km 38+693”
  • Susţine – Director DJADP Iaşi – dl. Ciprian CIUCAN
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 11.525,194 mii lei pentru perioada 2019 – 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie “Modernizare drum judeţean DJ 201C: limita jud. Neamţ – Răchiteni – int.  DN 28,  km 10+500 – km 16+350”
  • Susţine – Director DJADP Iaşi – dl. Ciprian CIUCAN
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 12.929,877 mii lei pentru perioada 2019 – 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie “Modernizare drum judeţean DJ 249E: DN 28 (Tomești) - Țuțora, km 0+000 –7+837”.
  • Susţine – Director DJADP Iaşi – dl. Ciprian CIUCAN
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 58.333,224 mii lei pentru perioada 2019 – 2021 în vederea finanţării obiectivului de investiţie “Modernizare drum judeţean DJ 282D: Româneşti – Podu Iloaiei ( Intersectie DJ 281 Km 14+834) – Popeşti – Mădârjac, km 6+057 – km 14+834, km 17+684 – km 24+036, km 25+036 – km 38+828”
  • Susţine – Director DJADP Iaşi – dl. Ciprian CIUCAN
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 15.324,650 mii lei pentru perioada 2019 – 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 208 L:Pascani - Bratesti - Miroslovesti, km 0+000 –8+800”
  • Susţine – Director DJADP Iaşi – dl. Ciprian CIUCAN
 21. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 12.269,742 mii lei pentru perioada 2019 – 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie “Modernizare drum judeţean DJ 208O: Ciohorăni(DN 2) – Cozmeşti ( DJ 208), km 2+612 – km 9+441”
  • Susţine – Director DJADP Iaşi- dl. Ciprian CIUCAN
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Iaşi pentru anul 2019.
  • Susţine – Preşedinte ATOP – dl. consilier judeţean Marius OSTAFICIUC
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Judeţul Iaşi-Consiliul Judeţean Iaşi şi Ministerul Economiei cu privire la organizarea Reuniunii Informale a Grupului  la Nivel Înalt pentru Competitivitate şi Creştere (Piaţa Internă şi Industrie) care va avea loc în perioada 16-17 mai 2019, în judeţul Iaşi, Municipiul Iaşi, cu ocazia deţinerii de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene.
  • Susţine – Şef Birou Comunicare- d-na Eliza CHIRICA
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi la manifestările ocazionate de „Plenariile Comitetului de Primăvară” al AER  care vor avea loc la Orebro, Suedia în perioada 26- 28.03.2019, cât şi aprobarea cheltuielilor aferente.
  • Susţine – Consilier Compartiment Relaţii Internaţionale- dl. Corneliu GROSU
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectului de investiţii CONSOLIDARE, MODERNIZARE ŞI REFUNCŢIONALIZARE CLĂDIRE SPITAL CLINIC  DE PNEUMOFTIZIOLOGIE – “SECŢIA PAŞCANU” din cadrul proiectului “Împreună pentru Sănătate”.
  • Susţine – Director Executiv Direcţia Proiecte – d-na Marieta AFILIPOAIE
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei de învăţământ special din judeţul Iaşi pentru anul şcolar 2019-2020.
  • Susţine – p.Şef Serviciu Resurse Umane şi Salarizare – dl. Radu APETREI
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Iaşi .
  • Susţine – p. Şef Serviciu Resurse Umane şi Salarizare – dl. Radu APETREI
 28. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de selectie pentru un membru al Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul Iaşi.
  • Susţine – p. Şef Serviciu Resurse Umane şi Salarizare – dl. Radu APETREI
 29. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe anul 2019 a unor sume din excedentul bugetului local al judeţului Iaşi-Consiliul Judeţean Iaşi.
  • Susţine – Director Executiv Direcţia Economică- d-na Elena Arvinte

 

 

Inregistrare sedinta       1       2

Proces verbal sedinta

Minuta sedinta