Ordine de zi a ședinței ordinare din data de 27.03.2018

În temeiul prevederilor art.94 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi, în ședință ordinară de plen, în data de 27 martie 2018, ora 730, în Sala Iacob Negruzzi din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, având următoarea Ordine de Zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean Iași din data de 20.02.2018.
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Judeţul Iaşi din România şi Raionul Ștefan Vodă din Republica Moldova.
  • susține – Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Dr. Ing. Maricel Popa
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Judeţul Iaşi din România şi Raionul Edineț din Republica Moldova.
  • susține – Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Dr. Ing. Maricel Popa
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Judeţul Iaşi din România şi Raionul Glodeni din Republica Moldova.
  • susține – Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Dr. Ing. Maricel Popa
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Judeţul Iaşi din România şi Raionul Rîșcani din Republica Moldova.
  • susține – Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Dr. Ing. Maricel Popa
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Judeţul Iaşi din România şi Raionul Basarabeasca din Republica Moldova.
  • susține – Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Dr. Ing. Maricel Popa
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Judeţul Iaşi din România şi Raionul Briceni din Republica Moldova.
  • susține – Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Dr. Ing. Maricel Popa
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Judeţul Iaşi din România şi Raionul Căușeni din Republica Moldova.
  • susține – Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Dr. Ing. Maricel Popa
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Judeţul Iaşi din România şi Raionul Criuleni din Republica Moldova.
  • susține – Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Dr. Ing. Maricel Popa
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Judeţul Iaşi din România şi Raionul Florești din Republica Moldova.
  • susține – Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Dr. Ing. Maricel Popa
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Judeţul Iaşi din România şi Raionul Donduşeni din Republica Moldova.
  • susține – Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Dr. Ing. Maricel Popa
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA) – Despărțământul “Mihail Kogălniceanu” Iași pentru realizarea în parteneriat a Simpozionului Internațional “Centenarul Marii Uniri a românilor- istorie și perspective” în perioada 9-13 mai 2018 în localitățile: Iași din România și Hîncești, Chișinău, Strășeni și Criuleni din Republica Moldova și alocarea sumei de 11600 lei în acest sens.
  • susține – Președinte Comisia pentru Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași pentru realizarea în parteneriat a proiectului “CENTENAR 2018 – Conferinţa Internaţională de Educaţie a Adulţilor cu tema: Educaţia pentru valori, continuitate şi context” în perioada 25-27 aprilie 2018 la Iaşi – România şi Chişinău – Republica Moldova şi alocarea sumei de 7500 lei în acest sens.
  • susține – Președinte Comisia pentru Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația „Albe Aripi" Bîrnova pentru realizarea în parteneriat a Proiectului „Ion I. Inculeț - ctitor de țară și biserică bîrnoveană” - Proiect memorial – științific în cadrul Centenarului Marii Uniri, ce se va desfășura în perioada 1-7 iunie 2018 în comuna Bîrnova, județul Iași și alocarea sumei de 20.000 lei.
  • susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – Dna consilier județean Mihaela IVANCIA
 15. Proiect de hotărârea privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia Arhiviștilor și Prietenilor Arhivelor “Gh. Asachi”, pentru realizarea în parteneriat a proiectului “100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România” la Iaşi, în perioada 27 martie 2018 – 20 aprilie 2018 și alocarea sumei de 6.400 lei în acest sens.
  • susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – Dna consilier județean Mihaela IVANCIA
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia Centrul de Promovare Turistică Iaşi pentru realizarea înparteneriat a Expoziţiei de pictură “David despre oameni și locuri din județul Iași” în Turnul GOLIA, autor David Alexandru - 12 ani (Iaşi) în perioada 27.04.2018 - 27.09.2018.
  • susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – Dna consilier județean Mihaela IVANCIA
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției  Judeţului Iaşi – Consiliul Județean Iași la Fondul pentru Dezvoltare Regională pentru anul 2018
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte  – D-na Marieta AFILIPOAIE
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iaşi, pentru anul 2018
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte  – D-na Marieta AFILIPOAIE
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție “Construire și dotare casă de tip familial P+1E, împrejmuire și racorduri utilități în tarlaua 57/538/1 Lot 1 – zona centru, localitatea Horlești, județul Iași în cadrul Proiectului – Închiderea Centrului rezidențial Bogdana, Bogdănești, județul Iași”.
  • susține – Director General DGASPC Iași – Dl Ion Florin
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție “Construire şi dotare casă de tip familial P+1E, împrejmuire și racorduri utilități în Tarlaua 31/923/1 Lot 2 - Satu Nou, Localitatea Horlești, Jud. Iași, în cadrul Proiectului - Închiderea Centrului rezidenţial Bogdana, Bogdănești, judeţul Iaşi”.
  • susține – Director General DGASPC Iași – Dl Ion Florin
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție “Construire și dotare casă de tip familial P+1E, împrejmuire și racorduri utilități în Tarlaua 53/1193 Lot 3 - Pârloage, Localitatea Bogdănești, Jud. Iași în cadrul Proiectului - Închiderea Centrului rezidenţial Bogdana, Bogdănești, judeţul Iaşi”.
  • susține – Director General DGASPC Iași – Dl Ion Florin
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție “Construire și dotare casă de tip familial P+1E, împrejmuire și racorduri utilități în Tarlaua 53/1193 Lot 4 - Pârloage, Localitatea Bogdănești, Jud. Iași în cadrul Proiectului - Închiderea Centrului rezidenţial Bogdana, Bogdănești, judeţul Iaşi”
  • susține – Director General DGASPC Iași – Dl Ion Florin
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție “Reabilitare, modernizare și dotare, în vederea schimbării de destinație din Centrul de Servicii Sociale Bogdana, Bogdănești în Centrul de Zi, sat Bogdănești, comuna Horlești, județul Iași” în cadrul Proiectului – Închiderea Centrului Rezidențial Bogdana, Bogdănești, județul Iași”.
  • susține – Director General DGASPC Iași – Dl Ion Florin
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Închiderea Centrului Rezidenţial “Bogdana”, Bogdănești, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 –„Dezvoltarea infrastructurii de sănatate și sociale”, Obiectiv specific 8.3. ”Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, grupul vulnerabil: copii, apelul de proiecte: P.O.R. 2017/8/8.1/8.3/C.
  • susține – Director General DGASPC Iași – Dl Ion Florin
 25. Proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Mirceşti, precum şi a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea veniturilor persoanelor vârstnice îngrijite în cămin şi a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea veniturilor susţinătorilor legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămin, pentru anul 2018
  • susține – Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
  •               Director General DGASPC Iași – Dl Ion Florin
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
  • susține – Director General DGASPC Iași – Dl Ion Florin
 27. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al RA Aeroportul Iași, pentru anul 2018 și estimări 2019-2020.
  • susține – Director General provizoriu – D-na Monica NICHITUŞ
  •              Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 28. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Iași în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS referitor la modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, prin Actul Adițional nr.23.
  • susține – Director Executiv ARSACIS – Dl. Paul BENESCH
 29. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Iași în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS referitor la modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, prin Actul Adițional nr.24.
  • susține – Director Executiv ARSACIS – Dl. Paul BENESCH
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației către Asociația Regională a Serviciilor de Apă – Canal Iași, ARSACIS, pentru anul 2018.
  • susține – Director Executiv ARSACIS – Dl. Paul BENESCH
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor de atribuire aferente delegării celor două contracte de concesiune privind activitatea de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Iași și activitatea de operare a stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în județul Iași, în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”.
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte  – D-na Marieta AFILIPOAIE
  1. Anexa 1
  2. Anexa 2
  3. Anexa 3
  4. Anexa 4
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății, din excedentul Județului Iași – Consiliul Județean Iași, a sumei de 492.000,02 lei reprezentând creanță bugetară pe POS Mediu, aferentă proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”, sumă care va fi solicitată la rambursare din Programul Operațional pentru Infrastructura Mare în anul 2018.
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte  – D-na Marieta AFILIPOAIE
 33. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.492/20.12.2017 referitoare la acordul de principiu pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020, de către Parcul Științific și Tehnologic Tehnopolis, în parteneriat cu Consiliul Raional Ungheni.
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte  – D-na Marieta AFILIPOAIE
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației Judeţului Iaşi – Consiliul Județean Iași în calitate de membru fondator al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pe anul 2018.
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte  – D-na Marieta AFILIPOAIE
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării domnului Maricel Popa – Președinte al Consiliului Județean Iași la Consiliul Guvernatorilor și Adunarea Generală a Membrilor Rutei Culturale Europene ATRIUM, la Tirana în perioada 18 - 20 aprilie 2018, cât și aprobarea cheltuielilor aferente în cuantum de 3.880 Euro și 100 lei.
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte  – D-na Marieta AFILIPOAIE
 36. Proiect de hotărâre privind însușirea în domeniul public al județului Iași a imobilului teren situat în str. Calea Romanului nr.44, municipiul Pașcani, județul Iași.
  • susține – Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU
 37. Proiect de hotărâre privind însușirea în domeniul public al județului Iași a imobilului teren situat în str. Abator nr.35, municipiul Pașcani, județul Iași.
  • susține – Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU
 38. Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea privată a Județului Iași și administrarea Consiliului Judeţean Iaşi în domeniul public al comunei Vlădeni și administrarea Consiliului Local al comunei Vlădeni a imobilului proprietate privată a Județului Iași situat în județul Iași, sat. Vlădeni, comuna Vlădeni.
  • susține – Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU
 39. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 120/27.05.2015.
  • susține – Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU
 40. Proiect de hotărâre privind rectificarea adreselor poștale pentru două imobile proprietatea județului Iași aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
  • susține – Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU
 41. ​​Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea componenţei Comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de frinanţare nerambursabilă din fonduri publice, pentru activităţi de tineret, respectiv pentru proiecte culturale şi proiecte sociale conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 şi a Legii nr. 350/2006, precum şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor.
  • ​​​susţine - Director Executiv Direcţia Juridică - D-na Gabriela ALUNGULESEI
 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociaţia Iubire și Încredere în scopul realizării în parteneriat a Festivalului – Concurs Coral Internațional pentru Tineret “Gavriil Musicescu”, ediția a VI-a, în perioada 1-8 iulie 2018, la Iași și alocarea sumei de 47.000 lei în acest sens.
  • susține – Președinte Comisia pentru Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA
 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Societatea Română a Chimiștilor Cosmetologi pentru realizarea în parteneriat a proiectului: Workshop și cursuri internaționale “Știință-sănătate-frumusețe” ce va desfăşura în perioada 18-20 iunie 2018 la Facultatea de Ingineri Chimică și Protecția Mediului “Cristofor Simionescu” Iași  și alocarea sumei de 5200 lei.
  • susține – Președinte Comisia pentru Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA
 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Palatul Copiilor Iași pentru realizarea în parteneriat a Festivalului Internațional de Folclor pentru Copii și Tineret “CĂTĂLINA”, în perioada 25-29 iulie 2017, în Complexul Palas – Iași.
  • susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – Dna consilier județean Mihaela IVANCIA
 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația Forumul Inventatorilor Români pentru realizarea în parteneriat a evenimentului “EUROINVENT” 2018 ce va desfăşura în perioada 17-19 mai 2018 la Palatul Culturii Iași și alocarea sumei de 10.000 lei în acest sens.
  • susține – Președintele Comisiei pentru CulturăDna consilier județean Mihaela IVANCIA
 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Parohia “Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul” din sat Giurgești, comuna Costești, județul Iași pentru realizarea în parteneriat a proiectului “Verde la Bucurie” ce va desfăşura în perioada 25-28 august 2018 la Parohia din Giurgești și Muzeul Palatul Culturii Iași și alocarea sumei de 4500 lei în acest sens.
  • susține – Președinte Comisia pentru Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA
 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Parohia “Sf. Împărați Constantin și Elena” din Sat Griești, Comuna Țibănești, județul Iași pentru realizarea în parteneriat a Taberei “Din pridvorul satului” ce va desfăşura în perioada 28-29 iulie 2018, la Parohia Griești și alocarea sumei de 5.000 lei în acest sens.
  • susține – Președinte Comisia pentru Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA
 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația Fabrica de Zbor pentru realizarea în parteneriat a proiectului – MAGIA BALOANELOR – Festivalul baloanelor cu aer cald – ediția a III-a, în perioada 17-25 mai 2018, în localitatea Războieni, comuna Ion Neculce, județul Iași și alocarea sumei de 10.000 lei în acest sens.
  • susține – Președinte al Comisiei pentru Sport – Dl. Vasile COTIUGĂ
 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația Sport la Iași pentru realizarea în parteneriat a proiectului – PALAS STREETBALL CHALLENGE 2018 - ediția a III-a în luna iunie 2018 la Iași și alocarea sumei de 10.000 lei în acest sens
  • susține – Președinte al Comisiei pentru Sport – Dl. Vasile COTIUGĂ
 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația Județeană de Rugby Iași pentru realizarea în parteneriat a  proiectului – RUGBY DE LA MIC LA MARE – ediția a II-a, în perioada martie - decembrie 2018 şi alocarea sumei de 29.700 lei în acest sens.
  • susține – Președinte al Comisiei pentru Sport – Dl. Vasile COTIUGĂ
 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii Anexei 1 – Reparații curente în programul de lucrări drumuri și poduri al D.J.A.D.P. Iași pentru anul 2018.
  • susține – Director DJADP Iași – Dl. Sorin BABLIUC
 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia Viitor Verde Caiava Iaşi, pentru realizarea în parteneriat a conferinţei “Agricultura în Anul Centenarului”, în data de 27 aprilie 2018  și alocarea sumei de 10.000 lei în acest sens

  -            susține – Director Executiv Direcția Juridică – D-na  Gabriela ALUNGULESEI

 53. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2018.
  • susține – Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE

Diverse

 

Proces verbal sedinta

Minuta sedinta

Inregistrare sedinta