Ordine de zi a ședinței ordinare din data de 25.04.2018

În temeiul prevederilor art.94 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi, în ședință ordinară de plen, în data de 25 aprilie 2018, ora 1300, la Casa memorială Ion Creangă “Bojdeuca Ion Creangă” din municipiul Iași, având următoarea Ordine de Zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de plen a Consiliului Județean Iași din data de 13.04.2018.
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a calităţii de consilier judeţean a domnului Liviu Brătescu
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Iaşi a doamnei Raluca VARTIC
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.163/22.07.2016
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Iași, ca urmare a reorganizării, cu aplicare de la data de 01.06.2018.
  • susține – Director DJEP Iași – D-na Carla TISAN
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă şi Canalizare, precum şi acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Iaşi în Adunarea Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi -ARSACIS referitor la modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adiţional nr. 25.
  • susține – Director ARSACIS Iași – Dl. Paul BENESCH
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului pentru Copii şi Tineret „Luceafărul” Iaşi.
  • susține – Director Teatrul Luceafărul Iași – Dl. Ion HOLBAN
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Județene de Pază şi Protecţie Iaşi.
  • susține – Director DJPP Iași – Dl. Dănuț PODEA
  • susține – Director  – D-na Monica NICHITUŞ
  •               Director Economic  – D-na Elena ARVINTE
  • susține – Manager Sp. Elena Doamna - d-na dr. Cristina DOBRE
  • ​               Manager - Sp. N. Oblu - dl. Șef lucrări dr. Lucian Eva
  •                Director Economic  – D-na Elena ARVINTE
 9. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de management nr.5438/23.04.2013 și numirea domnului Dan Nicolae Doboș manager interimar al Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iași, până la finalizarea analizei noului proiect de management depus de acesta în conformitate cu art.43^1 din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare.
  • susține – Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 10. Proiect de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea analizei proiectului de management ce va fi depus de domnul Dan Nicolae Doboș în conformitate cu prevederile art.43^1 din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare.
  • susține – Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 11. Proiect de hotărâre privind încetarea promovării temporare a domnului Sorin BABLIUC în funcția publică de conducere de director executiv al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași și ocuparea prin detașare a funcției de director executiv.
  • susține – Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 12. Proiect de hotărâre privind încetarea detașării domnului prof. univ. dr. Cătălin Ion BORDEIANU pe postul de manager interimar al Ansamblului Folcloric al Județului Iași și desemnarea unui nou manager interimar.
  • susține – Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 13. Proiect de hotărâre privind atribuirea a două licenţe de traseu către operatorul de transport SC TEISA SRL în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale care să asigure transportul angajaţilor SC CONCORD SERVICE CENTER SRL
  • susține – Coordonator Compartiment Transport   – Dl. Valentin CĂLIN
 14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “Improving citizens longevity and quality of life in Iași – Sîngerei crossborder region through providing innovative health care services”de către UAT Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, România, în calitate de partener și Raionul Sîngerei – Consiliul Raional Sîngerei- Republica Moldova, în calitate de lider, în  vederea finanțării  acestuia în cadrul Programului Operațional Comun România– Republica Moldova 2014-2020; Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranței și securității, Prioritatea 4.1  Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și accesul la sănătate;
  • susține –Director Executiv Direcția Proiecte  – D-na Marieta AFILIPOAIE
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “Reabilitarea infrastructurii rutiere transfrontaliere din Județul Iasi și Raionul Leova ” de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, în calitate de Partener, în parteneriat cu Raionul Leova – Consiliul Raional Leova, Republica Moldova și alocarea fondurilor în cuantumul sumei de 179.370,18 lei, din bugetul Consiliului Județean Iași, necesare realizării documentației tehnico-economice în vederea obținerii finanțării în cadrul Programului Operațional Comun România- Republica Moldova 2014-2020; Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilității regiunilor, Dezvoltarea transporturilor și a rețelelor și sistemelor comune de transport, Prioritatea 3.1 – Dezvoltarea transportului transfrontalier și a infrastructurii TIC;
  • susține –Director Executiv Direcția Proiecte  – D-na Marieta AFILIPOAIE
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi-Consiliul Județean Iași, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2018;
  • susține –Director Executiv Direcția Proiecte  – D-na Marieta AFILIPOAIE
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Judeţului Iaşi- Consiliul Județean Iași,  în calitate de membru al Asociaţiei Regiunilor Europene Viticole (AREV), pentru anul 2018;
  • susține –Director Executiv Direcția Proiecte  – D-na Marieta AFILIPOAIE
 18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi-Consiliul Județean Iași, în calitate de membru fondator al Asociației ATRIUM- Architecture of Totalitarian Regimes of the 20th Century in Europe and Urban Memory, pentru anul 2018.
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte  – D-na Marieta AFILIPOAIE
 19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi –Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), pe anul 2018.
  • susține –Director Executiv Direcția Proiecte  – D-na Marieta AFILIPOAIE
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi în calitate de membru fondator al Euroregiunii Siret - Prut - Nistru pentru anul 2018.
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte  – D-na Marieta AFILIPOAIE
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Judeţului Iaşi- Consiliul Județean Iași, în calitate de membru fondator al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate ADIS IAŞI, pe anul 2018.
  • susține –Director Executiv Direcția Proiecte  – D-na Marieta AFILIPOAIE
 22. ​​Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe din Moldova, Republica Moldova, Uviversitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iași și  Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, în vederea realizării proiectului  „Cercetarea și promovarea generării de înaltă eficiență prin trigenerare, bazate pe utilizarea resurselor regenerabile  solare, pentru obținerea energiei electrice, termice și a frigului, inclusiv achiziția echipamentului” 
  • susține –Director Executiv Direcția Proiecte  – D-na Marieta AFILIPOAIE 
 23. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din cadrul Consiliului Județean Iași.
  • susține – Architect Șef  – D-na Ana Maria TÎRZIU
 24. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea componenţei Comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, pentru activităţi de tineret, respectiv pentru proiecte culturale și sociale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2006 şi a Legii nr.350/2005, precum şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, prevăzute în Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 118/27.03.2018
  • susține – Director Executiv Direcția Juridică  – D-na Gabriela ALUNGULESEI
 25. Proiect de hotărâre privind plata cotizației pe anii 2017 - 2018 în cuantum de 5000 lei/an a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Iași ca membru al Asociației Naţionale a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică „ANATOP".
  • susține – Preşedinte ATOP Iaşi  – Dl. consilier judeţean Mircea MANOLACHE
 26. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.89/27.03.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA) – Despărțământul “Mihail Kogălniceanu” Iași pentru realizarea în parteneriat a Simpozionului Internațional “Centenarul Marii Uniri a românilor- istorie și perspective” în perioada 9-13 mai 2018 în localitățile: Iași din România și Hîncești, Chișinău, Strășeni și Criuleni din Republica Moldova și alocarea sumei de 11600 lei în acest sens.
  • susține – Preşedinte Comisiei Pentru Cultură  – D-na consilier judeţean Mihaela Ivancia
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași - Consiliul Județean Iași și Asociația “PRO: Sănătate-Mediu-Educație-Cultură” Moțca, Iași pentru realizarea în parteneriat a Festivalului – concurs internațional de muzică populară românească “ În grădina cu flori multe”, ediția a XIV-a, în perioada 8-10 iunie 2018 în Regiunea Cernăuți, Ucraina, alături de Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești de la Cernăuți, Ucraina și alocarea sumei de 14.800 lei în acest sens.
  • susține – Preşedinte Comisiei Pentru Cultură  – D-na consilier judeţean Mihaela Ivancia
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași şi Comuna Erbiceni - Consiliul Local Erbiceni în scopul realizării Festivalului transfrontalier “Hora neamului”, ediția I dedicată Centenarului României în perioada 24-27 mai 2018, în comuna Erbiceni, Județul Iași și alocarea sumei de 11.500 lei în acest sens.
  • susține – Preşedinte Comisiei Pentru Cultură  – D-na consilier judeţean Mihaela Ivancia
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași şi Comuna Bîrnova - Consiliul Local Bîrnova în scopul realizării Festivalului “Tradiții și artă populară, Bîrnova”, ediția a II-a, în data de 3 iunie 2018 și alocarea sumei de 13.200 lei în acest sens.
  • susține – Preşedinte Comisiei Pentru Cultură  – D-na consilier judeţean Mihaela Ivancia
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași - Consiliul Județean Iași și Asociația Culturală ANARTE pentru realizarea în parteneriat a proiectului „Salonul Internațional de Artă Singulară ANARTE” la Palatul Culturii în perioada 28 – 30 septembrie 2018 și alocarea sumei de 13.000 lei în acest sens.
  • susține – Preşedinte Comisiei Pentru Cultură  – D-na consilier judeţean Mihaela Ivancia
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia Culturală "SEMPER ARTES" pentru realizarea în parteneriat a proiectului “Ambasador cultural al județului meu!”,  în perioada 30 mai – 1 iunie 2018, în județul Iași, și alocarea sumei de 6.500 lei în acest sens.
  • susține – Preşedinte Comisiei Pentru Cultură  – D-na consilier judeţean Mihaela Ivancia
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia Culturală a Corului Aletheia pentru realizarea în parteneriat a proiectului „Cântec românesc din vremea Marii Uniri, în viziunea compozitorilor contemporani, pe scena competițiilor corale internaționale” Iași – Universitatea G. Enescu – Biserica Sf. Apostoli Petru și Pavel, Bărboi – Gorizia, Italia, Opera Națională Giuseppe Verdi, în perioada 19 – 25 iulie 2018 și alocarea sumei de 15750 lei în acest sens.
  • susține – Preşedinte Comisiei Pentru Cultură  – D-na consilier judeţean Mihaela Ivancia
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi şi Grădinița cu Program Prelungit “Sf. Sava” pentru realizarea în parteneriat a proiectului „De la lume adunate și-napoi la lume date”, în data de 19 mai 2018 la Palas Mall și alocarea sumei de 4500 lei în acest sens.
  • susține – Preşedinte Comisiei Pentru Cultură  – D-na consilier judeţean Mihaela Ivancia
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Susținerea excelenței prin recunoașterea publică a performanțelor elevilor ieșeni".
  • susține – Preşedinte Comisiei Pentru Cultură  – D-na consilier judeţean Mihaela Ivancia
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiție “Modernizare drum județean, DJ 208F Heci (intersecție DJ 208”) – Tătăruși – Iorcani – lim. Jud. Suceava, km. 0+000-12+462”.
  • susține – Director DJADP
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiție “Modernizare drum județean, DJ 207M intersecție DN 28 – A.I. Cuza, km. 0+000-6+178”.
  • susține – Director DJADP
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiție “Modernizare drum județean, DJ 281C: intersecție DN 28 (Blășești) – Hărmănești – Todirești – Coasta Măgurii – Cotnari – intersecție DN 28B (Cotnari), km. 0+000-25+053”.
  • susține – Director DJADP
 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiție “Modernizare drum județean, DJ 281: Spinoasa – Belcești, km.10+804-12+074”.
  • susține – Director DJADP
 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiție “Modernizare drum județean, DJ 280B: Tg. Frumos – Cucuteni, km. 2+614-11+802”.
  • susține – Director DJADP
 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiție “Modernizare drum județean, DJ 248A: intersecție DC 73 (Griești) lim. Jud. Vaslui, km. 48+089-50+693”.
  • susține – Director DJADP
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiție “Modernizare drum județean, DJ 246: lim. Jud. Vaslui – Tufeștii de Sus – Scânteia – intersecție DJ 248 – Șcheia – Drăgușeni – Ipatele – Țibănești, km. 20+450-56+506”.
  • susține – Director DJADP
 42. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iași a clădirii C1 din imobilul situate în Iași, str. V. Lupu nr.80.
  • susține – dl. Iogen GÎNJU
 43. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 – Reparații curente în programul de lucrări drumuri și poduri al D.J.A.D.P. Iași pentru anul 2018.
  • susține - Director DJADP -
 44.   Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului General al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, la data de 31.03.2018. 
  • susține – Director Economic  – D-na Elena ARVINTE
 45. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2018.
  • susține – Director Economic  – D-na Elena ARVINTE

 

      Diverse

Minută ședință

Proces Verbal

Inregistrare audio - partea I

Inregistrare audio - partea II