Ordine de zi a ședinței ordinare din data de 21.11.2018

În temeiul prevederilor art.94 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi în ședință ordinară, în data de 21 noiembrie 2018, ora 1000,  la Sala Iacob Negruzzi a Instituției Prefectului Județului Iași, având următoarea Ordine de Zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Iași din data de 29 octombrie 2018.
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 2. Proiect de hotărâre privind prețurile medii ale principalelor produse agricole din județul Iași, pentru anul fiscal 2019.
  • susține – Director Direcția pentru Agricultură – Dl. Laurențiu PRECUP
  •                 Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului mediu la masa verde de pe pajişti din judeţul Iaşi, pentru recolta anului 2019.
  • susține – Director Direcția pentru Agricultură – Dl. Laurențiu PRECUP
  •               Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii Ansamblului Artistic  Profesionist al Județului Iași în Ansamblul Artistic  Profesionist “Constantin Arvinte” Iași.
  • susține – Manager Ansamblu – Dl. Petre ȘUȘU
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de participare la cursurile din cadrul Programului de formare „Managementul situaţiilor de criză educaţională”, organizate de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, pentru anul 2019.
  • susține – Director CJRAE – D-na Anca HARDULEA
 6. Proiect de hotărâre privind încheierea convenţiei de asociere dintre Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi şi Fundaţia Hope and Homes for Children România pentru închiderea Centrului Rezidenţial Tg. Frumos din cadrul Centrului de Servicii Sociale Târgu Frumos.
  • susține – Director General DGASPC Iași – Dl. Ion FLORIN                                    
 7. Proiect de hotărâre privind încheierea convenţiei de asociere dintre Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi şi Fundaţia Hope and Homes for Children România pentru închiderea Centrului Rezidenţial „Ion Holban” din cadrul Centrului de Servicii Sociale „Ion Holban”.
  • susține – Director General DGASPC Iași – Dl. Ion FLORIN            
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale oferite de către Direcţia Generală  de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului  Iași.
  8.1. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare - Centrul rezidential BUCIUM din cadrul Centrului de Servicii Sociale "BUCIUM"- Cod Serviciu Social - 8790CR-C-I
  8.2. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare - Case de Tip familial BUCIUM din cadrul Centrului de Servicii Sociale "BUCIUM" - Cod Serviciu Social - 8790CR-C-I
  8.3. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social de zi - CENTRUL DE ZI BUCIUM din cadrul CENTRULUI DE SERVICII SOCIALE BUCIUM IAȘI- Cod Serviciu Social-8891CZ-C-II
  8.4. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare - Serviciul Social "VENIAMIN COSTACHE" Iași - Cod Serviciu Social - 8790CR-C-II
  8.5. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare - Centrul rezidențial "Bogdana" din cadrul Centrului deServicii Social "Bogdana", Bogdanești - Cod Serviciu Social -8790CR-C-I
  8.6. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare - Case de Tip Familial "Bogdana" din cadrul Centrului deServicii Sociale "Bogdana", Bogdănești - Cod Serviciu Social -8790CR-C-I.
  8.7. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare - Centrul rezidential SF. STELIAN, PAȘCANI – of a Cod Serviciu Social -8790CR-C-I.
  8.8. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare - Centrul rezidențial "MIHAIL SADOVEANU" din cadrul Centrului de Servicii Sociale „MIHAIL SADOVEANU" PAȘCANI - Cod Serviciu Social -8790CR-C-I.
  8.9. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare - ADAPOST DE ZI ȘI NOAPTE "MIHAIL SADOVEANU" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "MIHAIL SADOVEANU" PAȘCANI - CodServiciu Social - 8790CR-C-III.
  8.10. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare - Centrul rezidential SF. ANDREI din cadrul CENTRULUI DE SERVICII SOCIALE SF. ANDREI IAȘI - Cod Serviciu Social - 8790CR-C-I.
  8.11. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare - APARTAMENTE "SF. ANDREI" din cadrul CENTRULUI DE SERVICII SOCIALE "SF. ANDREI" IASI - Cod Serviciu Social - 8790CR-C-I.
  8.12. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social de zi - CENTRUL DE ZI DERECUPERARE A COPILULUI CU DIZABILITĂŢI ŞI TSA din cadrul CENTRULUI DE SERVICII SOCIALE „SF. ANDREI" IAŞI - Cod Serviciu Social - 8891CZ-C-III.
  8.13. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare - Centrul de Primire în Regim de Urgență „Sf. Andrei" din cadrul CENTRULUI DE SERVICII SOCIALE „SF. ANDREI" IAȘI - Cod Serviciu Social —8790 CR-C-II. 8
  8.14. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare - Centrul rezidential „SFANTUL NECTARIE" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "SFÂNTUL NECTARIE" IAȘI- Cod Serviciu Social - 8790CR-C-I.  
  8.15. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social de zi - CENTRUL DE ZI "ECHILIBRU" din cadrul CENTRULUI DE SERVICII SOCIALE SFÂNTUL NECTARIE IAȘI - Cod Serviciu Social - 8891CZ - C III.
  8.16. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare - Centrul Rezidențial SF. NICOLAE din cadrul Centrului de Servicii Sociale "SF. NICOLAE" PASCANI - Cod Serviciu Social -8790CR-C-I
  8.17. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social de zi - CENTRUL DE ZI DE RECUPERARE „SF.NICOLAE" din cadrul CENTRULUI DE SERVICII SOCIALE „SF.NICOLAE" PASCANI - Cod Serviciu Social-8891CZ-C-III
  8.18. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare - CENTRUL DE TIP FAMILIAL VERȘENI din cadrul CENTRULUI DE SERVICII SOCIALE "SF. NICOLAE" PAȘCANI - Cod Serviciu Social -8790CR-C-I 

  8.19. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare - Centrul rezidențial "ION HOLBAN" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "ION HOLBAN" IAȘI - Cod Serviciu Social - 8790CR-C-I
  8.20. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social de zi - CENTRUL DE ZI DE RECUPERARE „Ion Holban" din cadrul CENTRULUI DE SERVICII SOCIALE „IONHOLBAN" IAȘI - Cod Serviciu Social - 8891CZ-C-III
  8.21. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare - CENTRUL REZIDENȚIAL "LIZUCA" din cadrul CENTRULUI DE SERVICHSOCIALE "I. HOLBAN" IAȘI - COD SERVICIU SOCIAL - 8790CR-CIV
  8.22. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare – Centrul rezidențial C.A.ROSETTI din cadrul CENTRULUI DE SERVICII SOCIALE C.A. ROSETTI IAȘI - Cod Serviciu Social - 8790CR-C-1.

  8.23. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social de zi – CENTRUL DE ZI DE RECUPERARE "MICUL PRINȚ" din cadrul CENTRULUI DE SERVICII SOCIALE"C.A.ROSETTI" IAȘI - Cod Serviciu Social-8891CZ-C-III
  8.24. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare – Centrul rezidențial TÎRGU- FRUMOS din cadrul Centrului de Servicii Sociale TÎRGU-FRUMOS – Cod Serviciu Social - 8790CR-C-I
  8.25. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social de zi - CENTRUL DE ZI "SF. SPIRIDON" din cadrul CENTRULUI DE SERVICII SOCIALE TÎRGU-FRUMOS – Cod Serviciu Social-8891CZ-C-VII

  8.26. Regulament de organizare și funcționare aserviciului social cu cazare – CENTRUL REZIDENȚIAL "O NOUA ȘANSĂ" din cadrul Centrului de Servicii Sociale Tg. Frumos –Cod Serviciu Social - 8790CR-C-I
  8.27. Regulament de organizare și funcționare a serviciuluisocial cu cazare - SERVICIUL REZIDENTIAL SPECIALIZAT "PISTRUIATUL" din cadrul Centrului de Servicii Sociale TG. FRUMOS -COD SERVICIU SOCIAL 8790CR-C-IV
  8.28. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare – Case de Tip Familial Tîrgu-Frumos din cadrul Centrului de ServiciiSociale TG.FRUMOS – Cod Serviciu Social - 8790CR-C-I
  8.29. Regulament de organizare și funcționare aserviciului social cu cazare – CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ din cadrul Centrului de Servicii Sociale ÎN REGIM DE URGENȚĂ IAȘI - Cod Serviciu Social - 8790CR-C-II
  8.30. Regulament de organizare și funcționare aserviciului social cu cazare – CENTRUL REZIDENȚIAL "Sf. MINA" din cadrul CENTRULUI DE SERVICII SOCIALE ÎN REGIM DEURGENȚĂ  IAȘI - Cod Serviciu Social - 8790CR-C-I
  8.31. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare – ADĂPOSTUL DE ZI ȘI NOAPTE PENTRU COPIII STRĂZII din cadrul CENTRULUI DESERVICII SOCIALE ÎN REGIM DE URGENȚĂ IAȘI - Cod Serviciu Social - 8790CR-C-III.
  8.32. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social de zi  – Centrul de Zi„PRIETENIA" din cadrul Centrului de Servicii Sociale în Regim de UrgențăIași - Cod Serviciu Social - 8891CZ-C-VII
  8.33. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare - Centrul rezidențial Maternus din cadrul Centrului de Servicii Sociale Maternus Iași - Cod Serviciu Social - 8790 CR-MC-I.
  8.34. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare – Centrul rezidenţial PENTRU GRAVIDE AFLATE IN DIFICULTATE, din cadrul Centrului de Servicii Sociale Maternus Iași - Cod Serviciu Social-8790 CR-MC-II.
  8.35. Regulament de organizare și funcționare a serviciuluisocial de zi - Centrul de Incluziune Socială Iași din cadrul CENTRULUI DE SERVICII PENTRU INCLUZIUNE SOCIALĂ, IAȘI - Cod Serviciu Social-8899CZ-PN-III
  8.36. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare – CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCTIONAL din cadrul CENTRULUI DE SERVICII PENTRU INCLUZIUNE SOCIALĂ, IAȘI - Cod Serviciu Social- 8790CRT – 1
  8.37. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social furnizat la domiciliu – CENTRUL DE RESURSE PENTRU COPILUL OCROTIT ÎN ASISTENȚĂ MATERNALĂ ȘI PLASAMENT FAMILIAL (REȚEAUA AMP/FAM.PF) - COD SERVICIU SOCIAL 8790SF-C
  8.38. Regulament de organizare și funcționare a serviciuluisocial cu cazare – Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Hîrlău - Cod serviciu social 8790 CR-D-II
  8.39. Regulament de organizare și funcționare a serviciuluisocial cu cazare – Centrul de Îngrijire și Asistență Hîrlău - Cod serviciu social 8790 CR-D-I
  8.40. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare – Centrul de pregătire pentru o viață independent “REVIS” Hîrlău - Cod serviciu social 8790 CR-D-IV
  8.41. Regulament de organizare și funcționare a serviciuluisocial cu cazare – Centrul de Îngrijire și Asistență „Gulliver"din cadrul Centrului de Servicii Sociale„Gulliver", Iași - Cod Serviciu Social - 8790 CR-D-I
  8.42. Regulament de organizare și funcționare a serviciuluisocial cu cazare – Locuință Protejată “Dacia” din cadrul Centrului de Servicii Sociale „Gulliver" Iași - Cod Serviciu Social - 8790 CR-D-VII
  8.43. Regulament de organizare și funcționare a serviciuluisocial cu cazare – Locuință Protejată „Tătărași" din cadrul Centrului de Servicii Sociale „Gulliver", Iași - Cod Serviciu Social - 8790 CR - D - VII
  8.44. Regulament de organizare și funcționare a serviciuluisocial cu cazare – Locuințe Protejate „Galata" din cadrul Centrului de Servicii Sociale ,Gulliver", Iași – Cod Serviciu Social - 8790 C.R. -D-VII
  8.45. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social de zi – Centrul de Zi "Galata" Iași din cadrul Centrului de de Servicii Sociale „Galata", Iași - Cod serviciu social-8899 CZ-D-I.
  8.46. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare – Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică "Galata" Iași din cadrul Centrului de de Servicii Sociale „Galata", Iași - Cod serviciu social-8790 CR-D-II.
  8.47. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare – Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Budăi din cadrul Centrului de Servicii Sociale Budăi - Cod serviciu social - 8790 CR-D-II
  8.48. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare – Centrul de Îngrijire și Asistență Budăi din cadrul Centrului de Servicii Sociale Budăi – Cod serviciu social - 8790 CR-D-I
  8.49. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare – Locuință Protejată Podu –Iloaiei din cadrul Centrului de Servicii Sociale Budăi - Cod serviciu social -8790 CR-D-VII.
  8.50. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare – Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaționala Popricani - Cod serviciu social - 8790 CR–D-III
  8.51. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare – Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Cozmești - Cod serviciu social 8790 C.R.-D-II
  8.52. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare – Centrul de Îngrijire și AsistențăMircești - Cod Serviciu Social - 8730 CR-D-I
  8.53. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare – Căminul pentru persoane vârstnice Mircești - Cod Serviciu Social - 8730 CR-V-I
  8.54. Regulament de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare – Centrul de Primire în Regim de Urgență Pentru Victimele Violenței în Familie (Domestice) din cadrul Centrului de Servicii Sociale de Îngrijire și Asistență pentru Victime" Iași – Cod Serviciu Social - 8790 CR-VD-I
  8.55. Regulament de organizare și funcționare a serviciuluisocial cu cazare – Centrul de Asistență și Protecție pentru Victimele Traficului de Persoane din cadrul „Centrului de ervicii Sociale de Îngrijire și Asistență pentru Victime" Iași – Cod Serviciu Social - 8790 CR-VTP  
  • susține – Director General DGASPC Iași – Dl. Ion FLORIN
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Ministerul Muncii și Justiției Sociale - Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați  în Proiectul VENUS ”Împreună pentru o viață în siguranță” cu finanțare prin Programul Operațional Capital Uman (POCU).
  • susține – Director General DGASPC Iași – Dl. Ion FLORIN
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Asociația Caminante din Franța în  vederea realizării proiectului  “CHARME”.
  • susține – Director General DGASPC Iași – Dl. Ion FLORIN
 11. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren, situat în Iași, Str. Brândușa nr.7, proprietatea publică a Județului Iași cu număr cadastral 152664.
  • susține – Director General DGASPC Iași – Dl. Ion FLORIN
  •               Director Direcţia Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Sat Cozmești, Comuna Stolniceni Prăjescu, Județul Iași, număr cadastral 61513, proprietate publică a Judeţului Iaşi.
  • susține – Director General DGASPC Iași – Dl. Ion FLORIN
  •               Director Direcţia Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU
 13. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Iași a două imobile situate în sat Verșeni, comuna Miroslovești, Județul Iași, în vederea demolării.
  • susține – Director General DGASPC Iași – Dl. Ion FLORIN
  •               Director Direcţia Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU
 14. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţii a Fundatiei Hope and Homes for Children Romania.
  • susține – Director General DGASPC Iași – Dl. Ion FLORIN
  •               Director Direcţia Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate de către Căminul pentru Persoane Vârstnice Mirceşti, precum şi a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea veniturilor beneficiarilor şi/sau susţinătorilor legali ai beneficiarilor serviciilor asigurate de către Căminul pentru Persoane Vârstnice Mirceşti, pentru anul 2019
  • susține – Director General DGASPC Iași – Dl. Ion FLORIN
  •               Director Direcţia Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU
 16. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Iaşi în Adunarea Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi - ARSACIS referitor la cererea de aderare a Comunei Ion Creangă – judeţul Neamţ la Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS şi aprobarea Actelor Adiţionale nr. 25 şi nr. 26 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS.
  • susține – Director Executiv ARSACIS – Dl. Iulian JELEA
 17. Proiect de hotărâre privind propunerile de tarife pentru prestarea serviciilor de pază şi protecţie de către Direcţia Judeţeană de Pază şi Protecție Iaşi, pentru anul 2019.
  • susține – Director Interimar DJPP Iași – Dl. Dănuț PODEA
 18. Proiect de hotărâre privind achiziţia de servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică a RA Aeroportul Iaşi în dosarele având ca obiect anularea actelor administrative, autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise/adoptate de autorităţile publice locale ale comunelor limitrofe Aeroportului Iaşi aferente zonelor cu servituţii aeronautice civile care pot constitui obstacole pentru navigaţia aerianăşi/sau pot afecta siguranţa zborului, precum şi în dosarele care domnul Anghel Alexandru figurează ca parte, până la soluţionarea definitivă a acestora.
  • susține – Director General Aeroportul Iaşi – Dl. Cătălin BULGARIU
 19. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei I – Reparaţii curente în Programul de lucrări drumuri şi poduri al D.J.A.D.P. Iaşi pentru anul 2018.
  • susține – Director DJADP Iaşi – Dl. Ciprian CIUCAN
 20. Proiect de hotărâre privind tarifele de închiriere lei/oră/400mp a spațiilor extramuzeale, tarifele de închiriere lei/oră/zi a spaţiilor expoziţionale ale obiectivelor (muzee, case memoriale, monumente istorice) aflate în administrarea  Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi, a aparaturii audio – video și a echipamentelor aflate în dotarea Muzeului Naţional al Literaturii Române Iași, pentru anul fiscal 2019.
  • susține –Director Muzeul Naţional al Literaturii Române – Dl. Lucian Dan TEODOROVICI
  • Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 21. Proiect de hotărâre privind tarifele de cazare la Anexele „Adela Kogălniceanu”  și ”Nicolae Gane” ale Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi pentru anul fiscal 2019.
  • susține –Director Muzeul Naţional al Literaturii Române – Dl. Lucian Dan TEODOROVICI
  • Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 22. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asiguării hranei pentru elevii Şcolii Gimnaziale Speciale Paşcani, pentru anul bugetar 2019.
  • susține – Director Şcoala Specială Paşcani – Dl. Prof. Cătălin CONDREA
  •              Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 23. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asiguării hranei pentru elevii Şcolii Gimnaziale Speciale “Constantin Păunescu” Iaşi, pentru anul bugetar 2019.
  • susține – Director Şcoala C. Păunescu – Dl. Prof. Sorin – Gabriel DĂNILĂ
  •               Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 24. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asiguării hranei pentru elevii Liceului Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” Iaşi, pentru anul bugetar 2019.
  • susține – Director Liceul V. Pavelcu – D-na Prof. Coca Marlena VASILIU
  •               Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 25. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asiguării hranei pentru elevii Şcolii Profesionale Speciale “Trinitas” Târgu Frumos, pentru anul bugetar 2019.
  • susține – Director Şcoala “Trinitas” – Dl. Prof. Iosif JUDEANU
  •               Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de participare la cursurile organizate de către Şcoala Populară de Arte “Titel Popovici” Iaşi, pentru anul 2019
  • susține – Director Şcoala “Titel Popovici” – Dl. Prof. Traian MOCANU
  •              Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate de către Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Podu Iloaiei precum şi a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea veniturilor beneficiarilor şi/sau susţinătorilor legali ai beneficiarilor serviciilor asigurate de către Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Podu Iloaiei, pentru anul 2019
  • susține – Director UAMS Podu Iloaiei – D-na Dr. Roxana Crenguța ANISIE
  •             Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate de către Centrul de Asistenţă Medico-Socială Bivolari, precum şi a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea veniturilor beneficiarilor şi/sau susţinătorilor legali ai beneficiarilor serviciilor asigurate de către Centrul de Asistenţă Medico-Socială Bivolari, pentru anul 2019.
  • susține – Director CAMS Bivolari – Dl. Petru BRIȘCARU
  •             Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate de către Unitatea Medico-Socială Răducăneni, precum şi a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea veniturilor beneficiarilor şi/sau susţinătorilor legali ai beneficiarilor serviciilor asigurate de către Unitatea Medico-Socială Răducăneni, pentru anul 2019
  • susține – Director UMS Răducăneni – Dl. Corneliu MELINTE
  •            Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 30. Proiect de hotărâre privind tarifele de închiriere pentru spaţiile şi terenurile aflate în domeniul public al Județului Iași - Consiliul Judeţean Iaşi, pentru anul 2019.
  • susține – Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
  •              reprezentanţii instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Iaşi
 31. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Iaşi  - Consiliul Judeţean Iaşi în Adunarea Generală a clusterului IMAGO – MOL.
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi  - Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de membru asociat al clusterului IMAGO – MOL, pe anul 2018.
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între U.A.T. Judetul Iași și Institutul de Psihiatrie Socola Iași si realizarea  proiectului: “Lucrări de reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat al Institutului de Psihiatrie Socola Iași”, în vederea finanțării în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Elena Doamna Iaşi” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8 – “Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”.
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării de principiu a proiectului „Centrul Regional de Excelenţă în Tratamentul Integrat al Infertilităţii” Iaşi și a alocării sumei de 249.005 lei, inclusiv TVA din bugetul local al Consiliului Judeţean Iaşi pe anul 2019 Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie “Elena Doamna” Iaşi  pentru realizarea documentaţiilor tehnico – economice constând în studiul de fezabilitate (inclusiv studii de teren: plan urbanistic zonal, studiu geotehnic, studiu topografic, etc cât şi documentaţii pentru obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor solicitate prin CU) în vederea realizării proiectului.
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 36. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Lucaci Mihai în funcția de director al Direcției Județene de Pază și Protecție Iași și încetarea exercitării temporare  a acestei funcții de către domnul Podea Dănuț.
  • susține – p.Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 37. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Judeţean Iaşi în cadrul Consiliului de Administraţie al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași, pentru anul școlar 2018-2019.
  • susține – p.Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 38. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.290/29.08.2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Iaşi în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul  unităţilor de  învățământ preuniversitar din subordine, pentru anul școlar 2018-2019.
  • susține – p.Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 39. Proiect de hotărâre pentru înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.375/29.10.2018.
  • susține – Șef Birou Comunicare – D-na Eliza CHIRICA
 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării duratei concesiunii loturilor de teren ce fac obiectul Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.334/27.09.2018.
  • susține – Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU
 41. Proiect de hotărâre privind acordarea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 450 mp teren, domeniu public al Judeţului Iaşi, situat în Iaşi, str.Vasile Lupu nr.62, administrat de Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Maria" Iaşi, către Fundaţia pentru Copii Ronald McDonald.
  • susține – Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU
 42. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea concesionării, prin licitaţie publică, a unei părţi din imobilul proprietate publică a Judeţului Iaşi, situat în Iaşi str. Aeroportului nr.46, numar cadastral 158454.
  • susține – Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU
 43. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2018.
  • susține – Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE          

Diverse:

 1. Raportul deplasării la Lucrările Generale AREV Hainburg, Austria 22-23 iunie 2018.
  • susține – consilier județean – Dl. Liviu Gabriel BULGARU

 

 

COMPLETAREA ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare de plen a Consiliului Judeţean Iaşi din data de

 21 noiembrie 2018, ora 1000

 

În temeiul prevederilor art.43 alin.(1) și art.98 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se completează Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 21 noiembrie 2018, ora 1000, Sala Iacob Negruzzi cu următorul proiect de hotărâre:

        1.(44) Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Iași a terenului aferent construirii unei Săli Polivalente.

 • susține – Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU

        2.(45) Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași - Consiliul Județean Iași și Facultatea de Teatru din cadrul Universității Naționale de Arte “George Enescu” Iași pentru realizarea în parteneriat a Conferinței Internaționale „100 de ani de cercetare teatrală ieșeană” la Iași în perioada 30 noiembrie – 6 decembrie 2018 și alocarea sumei de 7500 lei în acest sens.

 • susține – Președintele Comisie de Tineret – Dl. consilier județean Vasile Cotiugă

        3.(46) Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași - Consiliul Județean Iași și Asociația ELPAR pentru realizarea în parteneriat a proiectului „Centenarul Marii Uniri, identitate prin cultură” la Chișinău în perioada 23 – 25 noiembrie 2018 și alocarea sumei de 5782 lei în acest sens.

 • susține – Președintele Comisie de Tineret – Dl. consilier județean Vasile Cotiugă

       4.(47)Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Comuna Lespezi – Consiliul Local Lespezi în vederea premierii membrilor Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Lespezi.

 • susține – Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Dr. ing. Maricel POPA

         5.(48) Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale pentru organizarea evenimentului “High-Level Conference on eGovernment” care se va desfășura la Iași în zilele de 18-19 februarie 2019, cu ocazia exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene.

        - susține – Șef BirouComunicare – D-na Eliza CHIRICA

 

Proces Verbal

Minuta

Inregistrare audio