Ordine de zi a ședinței ordinare din data de 20.02.2018

În temeiul prevederilor art.94 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi, în ședință ordinară de plen, în data de 20 februarie 2018, ora 1000, în Sala Iacob Negruzzi a Instituției Prefectului Județului Iași, având următoarea Ordine de Zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean Iași din data de 31.01.2018.
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria” Iași, cu aplicare de la 01 martie 2018.
  • susține – Manager Sp. Sf. Maria – Dl. Șef lucrări dr. Radu TERINTE
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de închidere a Centrului Rezidențial Bogdana din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
  • susține – Director General DGASPC – Dl. Ion Florin
 4. Proiect de hotărâre privind clasificarea drumului comunal DC 34: Osoi - Moreni, km 0+000 – 4+304 în drum judeţean cu indicativul DJ 249 B: DN 28 - Osoi – Moreni, km 0+000 – 5+304.
  • susține – Director DJADP Iași – Dl. Sorin BABLIUC
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie "Cuza-Vodă" Iași.
  • susține – Manager Sp. Cuza Vodă – Dl. Ec. Robert DÂNCĂ
 6. Proiect de hotărâre privind Bugetul de venituri si cheltuieli al SC Tehnopolis SRL Iași pentru anul 2018 și estimări pentru anii 2019 - 2020.
  • susține – Director General – Dl. Florin-Constantin ȘERBESCU
  •               Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 7. Proiect de hotărâre privind Bugetul de venituri si cheltuieli al RA Aeroportul Iași, pentru anul 2018 și estimări 2019 - 2020.
  • susține – Director General provizoriu – D-na Monica Tamara NICHITUȘ
  •                Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii pentru Ansamblul Folcloric al Județului Iași.
  • susține – Manager interimar – Dl. Prof. univ. dr. Cătălin BORDEIANU
 9. Proiect de hotărâre privind organizarea concursului de proiecte de management în vederea ocupării funcției de manager al Ansamblului Folcloric al Județului Iași.
  • susține – Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea punctelor 5 și 8 din Anexa nr.3 și a punctului 4 din Anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 220/28.09.2016 privind constituirea Consiliilor de administrație la spitalele subordonate Consiliului Județean Iași.
  • susține – Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Dezvoltarea turismului transfrontalier prin valorificarea tradiției, culturii și a monumentelor în regiunea transfrontalieră Ungheni, Republica Moldova – Iași, România” de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, în calitate de Partener în parteneriat cu Raionul Ungheni – Consiliul Raional Ungheni, Republica Moldova și alocarea fondurilor din excedentul Consiliului Judetean Iași, necesare realizării documentației tehnico-economice (expertiză tehnică, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, documentații pentru obținere de avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren) și a serviciilor de consultanță management de proiect în vederea obținerii finanțării în cadrul Programului Operațional Comun România - Republica Moldova.
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte  – D-na Marieta AFILIPOAIE
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării cheltuielilor neeligibile aferente proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” și alocarea din excedentul Județului Iași-Consiliului Județean Iași a sumelor necesare pentru finanțarea unor cheltuieli neeligibile, în anul 2018
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte  – D-na Marieta AFILIPOAIE
 13. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu către operatorul de transport persoane SC Farmacom – Impex SRL, pentru traseul județean cod 156 Pașcani – Brătești – Soci din Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.2019.
  • susține – Coordonator Compartiment Transport  – Dl. Valentin CĂLIN
 14. Proiect de hotărâre privind alocarea fondurilor necesare realizării unui monument de for public având ca tematică “Iașiul – Capitala celor 3 Uniri”.
  • susține – Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU
 15. Proiect de hotărâre privind repartizarea a patru autofreze marca ZILL D470 către unitățile administrativ teritoriale Pașcani, Târgu Frumos, Ipatele și Țigănași”.
  • susține – Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU
 16. Proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Iaşi în administrarea Liceului Tehnologic Special ”Vasile Pavelcu” Iași a imobilului proprietate publică a județului Iași  situat în Iași, str. Bucium nr.17.
  • susține – Dl. Iogen GÎNJU
 17. Proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea R.A. Aeroportul Iași în administrarea Consiliului Judeţean Iaşi a imobilului teren în suprafață de 16.000 mp din Iași, str. Aeroportului nr.46, identificat cu numărul cadastral 159170, proprietate publică a Județului Iași.
  • susține – Dl. Iogen GÎNJU
 18. Proiect de hotărâre privind modificarea perioadei de folosință gatuită a imobilului situat în Iași, str. G-ral Berthelot nr.2 de către Institutul Regional de Oncologie Iaşi.
  •  susține – Dl. Iogen GÎNJU
 19. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Societatea Națională de Trasport Gaze Naturale Transgaz S.A. Mediaș, a suprafeței de 84 mp din terenul aferent Drumului Județean DJ 248, situat la Km 16+342, pentru efectuarea lucrării de subtraversare la obiectivul “Conductă de transport gaze naturale Vaslui - Iași”.
  •  susține – Dl. Iogen GÎNJU
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația părinților Colegiului Național de Artă “Octav Băncilă” Iași - "PORȚI DESCHISE ELEVILOR" pentru realizarea în parteneriat a Colocviului Național de Muzicologie, în perioada 23-24 februarie 2018, la Iași.
  • susține – Președintele Comisie de Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Iași.
  • susține – Președintele ATOP Iași – dl. consilier județean Mircea MANOLACHE
 22. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisie speciale de analiză și verificare a sesizării d-lui Bogdan – Nicolae Ghiurco cu privire la situația existentă în cadrul Bibliotecii Județene “Gh. Asachi” Iași.
  • susține – inițiator, consilier județean – Dl. Vasile COTIUGĂ
 23. Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării unei delegații a Consiliului Județean Iași la evenimentul Global Project Plaza, ce se va desfășura la Seul, Coreea de Sud, în intervalul 17-19 aprilie 2018.

 24. Proiect de hotărâre privind cuantumul total al cheltuielilor pentru funcţionarea centrelor de zi din comunele Ciurea, Cotnari, Fântânele, Heleşteni, Ion Neculce, Miroslava, Mogoșești Iași, Ruginoasa, Scobinţi, Tomeşti și Voinești, precum şi cota parte de finanţare din bugetul Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021.
  • susține – Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 25. Proiect de hotărâre privind bugetul general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2018.
  • susține – Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 26. Proiect de hotărâre privind Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. APAVITAL S.A. Iași pentru anul 2018 și estimările pentru anii 2019 - 2020.
  • susține – Director General APAVITAL – Dl. Dr. Ing. Ion Toma
  •              Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2018 din bugetul Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (exclusiv proiecte culturale, proiecte sociale şi activităţi de tineret) conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi Legii tinerilor nr.350/2006 precum şi modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 158/27.04.2017.
  • susține – Director Executiv Direcția Juridică – D-na Gabriela ALUNGULESEI

 

 

Minuta sedinta

Proces verbal sedinta

Inregistrare sedinta- partea 1

Inregistrare sedinta- partea 2