Ordine de zi a ședinței extraordinare din data de 29.11.2018

În temeiul prevederilor art.94 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi, în ședință extraordinară de plen, în data de 29 noiembrie 2018, ora 900, în Sala Iacob Negruzzi a Instituției Prefectului Județului Iași, având următoarea Ordine de Zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2018.
    • susține – Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE

 

Proces Verbal

Minuta

Inregistrare audio