Ordine de zi a ședinței extraordinare din data de 27.09.2018

În temeiul prevederilor art.94 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi, în ședință extraordinară de plen, în data de 27 septembrie 2018, ora 1000, în Sala Virgil Săhleanu a Instituției Prefectului Județului Iași, având următoarea Ordine de Zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a două loturi de teren din incinta parcului industrial IAȘI INDUSTRIAL PARK situat în comuna Lețcani, județul Iași.
    • susține – Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU

 

Inregistrare audio

Proces verbal

Minuta