Ordine de zi a ședinței extraordinare din data de 19.10.2018

În temeiul prevederilor art.94 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi, în ședință extraordinară de plen, în data de 19 octombrie 2018, ora 1000, în Sala Iacob Negruzzi a Instituției Prefectului Județului Iași, având următoarea Ordine de Zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Iași din data de 19 septembrie 2018.
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Iași din data de 27 septembrie 2018.
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “Creșterea calității serviciilor medicale de specialitate prin extindere, modernizare și dotare ambulatoriu integrat în incinta IRO Iași”, în vederea finanțării în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.
  • susține –Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Asociere încheiat între Ministerul Sănătății, Instituţia Prefectului – Judeţului Iași, Judeţul Iași - Consiliul Judeţean Iași și Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași, în vederea realizării obiectivului de investiții “Spital Regional de Urgență Iași”.
  • susține –Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  calității de partener a Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași în cadrul parteneriatului dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Ministerul Muncii și Justiției Sociale - Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în proiectul “Sprijin pentru consolidarea rețelei de asistenți maternali”.
  •  susține –Director General DGASPC Iași – Dl. Florin Ion
 6. Proiect de hotărâre privind rectificare bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2018.
  • susține – Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE

Inregistrare audio

Proces Verbal

Minuta