Ordine de zi a ședinței extraordinare din data de 18.01.2018

 

       În temeiul prevederilor art.94 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi, în ședință extraordinară de plen, în data de 18 ianuarie 2018, ora 1000, în Sala Iacob Negruzzi a Instituției Prefectului Județului Iași, având următoarea Ordine de Zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean Iași din data de 20.12.2017.
    • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
  2. Proiect de hotărâre privind propunerile de repartizare pe unitățile administrativ - teritoriale din județul Iași, pe anul 2018, a sumelor ce reprezintă fondul constituit la dispoziția consiliului județean din cotele defalcate din impozitul pe venit, care se repartizează integral în anul 2018 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, prin hotărâre a consiliului județean, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală și estimările pe anii 2019 - 2021 privind repartizarea pe unitățile administrativ – teritoriale din județul Iași a procentului de 20% din cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, conform Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 și Legii nr.  273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
    • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE

 

 

Proces verbal ședință

Minută ședință

Inregistrare audio