Ordine de zi a ședinței extraordinare din data de 14.12.2018

În temeiul prevederilor art.94 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi, în ședință extraordinară de plen, în data de 14 decembrie 2018, ora 900, în Sala Iacob Negruzzi a Instituției Prefectului Județului Iași, având următoarea Ordine de Zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Iași din data de 21 noiembrie 2018.
    • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU
  2. Proiect de hotărâre privind propunerile de repartizare pe unitățile administrativ - teritoriale din județul Iași, pe anul 2018, a influențelor asupra sumelor ce reprezintă fondul constituit la dispoziția consiliului județean, din cotele defalcate din impozitul pe venit, care se repartizează integral în anul 2018 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, prin hotărâre a consiliului județean, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală.
    • susține – Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
  3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2018.
    • susține – Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE

 

 

 

Minuta sedinta

Proces verbal sedinta

Iregistrare audio