Ordine de zi a ședinței extraordinare din data de 13.04.2018

În temeiul prevederilor art.94 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi, în ședință extraordinară de plen, în data de 13 aprilie 2018, ora 1000, în Sala Iacob Negruzzi a Instituției Prefectului Județului Iași, având următoarea Ordine de Zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean Iași din data de 27.03.2018.
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentației tehnico-economice (faza studiu de fezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul: EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCŢIONALĂ REGIONALĂ DE URGENTĂ IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII ”SF. MARIA” IAŞI.
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte  – D-na Marieta AFILIPOAIE
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “EXTINDERE ȘI DOTARE UNITATE FUNCŢIONALĂ REGIONALĂ DE URGENŢĂ ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “SF. MARIA” IAȘI” și a cheltuielilor legate de proiect.
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte  – D-na Marieta AFILIPOAIE
 2. Proiect de hotărâre  privind rectificarea suprafeţei terenului situat în sat Bogdăneşti, comuna Horleşti, proprietate publică a judeţului Iaşi, aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Iaşi.
  • susţine-  Director General D.G.A.S.P.C Iaşi – Dl. Ion Florin
  •              - Director Executiv Direcţia Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU
 3. Proiect de hotarâre privind prelungirea contractului de management al domnului Dan Doboș, manager al Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iași.
  • susține Şef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu Gabriel APETREI
 4. Proiect de hotarâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție “Schimbare de destinație pentru montare aparat IRM” - Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași.
  • susține – Manager Sp. N. Oblu  – Dl. Şef Lucrări dr. Lucian EVA

Minuta sedintei

Procesul Verbal

Inregistrarea audio