Ordine de zi a ședinței extraordinare din data de 12.07.2018

În temeiul prevederilor art.94 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi, în ședință extraordinară de plen, în data de 12 iulie 2018, ora 1000, în Sala Iacob Negruzzi a Instituției Prefectului Județului Iași, având următoarea Ordine de Zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiţii „Consolidare, refuncţionalizare şi mansardare clădire monument istoric – strada V. Alecsandri nr. 6, Iaşi” în concordanţă cu cerinţele din Ghidul Specific pentru Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural  APEL DE PROIECTE POR/2018/5/5.1/7 regiuni/proiecte nefinalizate.
  • susţine – Director Executiv Direcţia Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului Consolidare, refuncţionalizare şi mansardare clădire monument istoric- strada V. Alecsandri nr. 6, Iaşi” şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanţării acestuia, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural  APEL DE PROIECTE POR/2018/5/5.1/7 regiuni/proiecte nefinalizate.
  • susţine – Director Executiv Direcţia Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 3. Proiect de hotărâre privind alocarea în anul 2018 a sumei de 14.650,00 mii lei Spitalului Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi, pentru obiectivele de investiţii „Robot operator pentru chirurgie spinală”, „Angiograf neuro intervenţional biplan”, „Sistem modern de neuronavigaţie, Sistem de ablaţie tumorală cu ultrasunete”, „Sistem de ablaţie minim invazivă a tumurilor vertebrale”, din exceentul bugetului local al Judeţului Iaşi-Consiliul Judeţean Iaşi.
  • susţine - Director Executiv Direcţia Economică – D-na Elena Arvinte
  • Manager Şef lucrări Spitalul Clinic de Urgenţă Prof.dr.N.Oblu Iaşi – Dl.Dr.Lucian EVA
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi- Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2018.
  • susţine – Director Executiv Direcţia Economică – D-na Elena ARVINTE

Minuta sedintei

Procesul Verbal

Inregistrare audio