Ordine de zi a ședinței extraordinare din data de 08.08.2018

În temeiul prevederilor art.94 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi, în ședință extraordinară de plen, în data de 8 august 2018, ora 1000, în Sala Iacob Negruzzi a Instituției Prefectului Județului Iași, având următoarea Ordine de Zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean Iași din data de 25.07.2018.
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 – Reparații curente în Programul de lucrări drumuri și poduri al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași pentru anul 2018.
  • susține – Director DJADP Iași – Dl. Ciprian CIUCAN
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.302/22.11.2016 de aprobare a proiectului RESTAURAREA MUZEULUI  “NICOLAE GANE” IAȘI„ și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte  – D-na Marieta AFILIPOAIE
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizarii proiectului “Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Iași”, în vederea finanțării în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8- Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritate de investiții 8.1– Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități. Operatiunea 8.1.A- Ambulatorii.
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte  – D-na Marieta AFILIPOAIE
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizarii proiectului “Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţul Iaşi la servicii medicale de urgenţă”, în vederea finanțării în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8- Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritate de investiții 8.1– Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități. 8.2.B Unități de primiri urgențe.
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte  – D-na Marieta AFILIPOAIE
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea la nivelul județului Iași a listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României, precum și stabilirea măsurilor educative  care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate în anul școlar 2018 – 2019.
  • susține – Vicepreședintele Consiliului Județean Iași  – Dl. Victor CHIRILĂ

 

PV al ședinței
Minuta ședinței

Înregistrare ședință