Ordine de zi a ședinței de îndată din data de 23.05.2018

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Județean Iași în cadrul ședinței de îndată, în data de 23 mai 2018, ora 1130, Sala Iacob Negruzzi (fosta Sală Galbenă) având următoarea Ordine de Zi:

 1. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Ciucan Ciprian Ovidiu în funcția publică de conducere de Director Executiv al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași.
 • susține –Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.283/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Modernizare drum județean DJ 281: Spinoasa – Belcești, km. 10+804 – 12 + 074”.
 • susține – reprezentant DJADP Iași
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării reprezentanților Județului Iași – Consiliului Județean Iași la cea de-a XXVI-a Sesiune Plenară a Adunării Regiunilor Europene Viticole (AREV) la Hainburg-an-der-Donau, Austria, în perioada 21-23 iunie 2018, cât și aprobarea cheltuielilor aferente.
 • susține – consilier Compartiment Relații Internaționale – Dl. Corneliu GROSU
 1. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Șușu Petre în funcția de manager al Ansamblului Folcloric al Județului Iași și încetarea exercitării de către domnul Abutoaiei Alexandru Andrei a funcției de manager interimar al instituției.
 • susține –Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea privată a Județului Iaşi și administrarea Consiliului Județean Iași în domeniul public al comunei Vlădeni și administrarea Consiliului Local al comunei Vlădeni a imobilului proprietate privată a Județului Iași  situat în județul Iași, Sat Vlădeni, comuna Vlădeni.
 • susține – Director Executiv Adjunct Direcția Economică – D-na Alina BUHUȘI
 1. Proiect de hotărâre privind însușirea în domeniul public al județului Iași a imobilului teren situat în str. Calea Romanului nr.44, municipiul Pașcani, județul Iași.
 • susține – Director Executiv Adjunct Direcția Economică – D-na Alina BUHUȘI
 1. Proiect de hotărâre privind însușirea în domeniul public al județului Iași a imobilului teren situat în str. Abator nr.35, municipiul Pașcani, județul Iași.
 • susține – Director Executiv Adjunct Direcția Economică – D-na Alina BUHUȘI
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării finanţărilor nerambursabile în cadrul Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2018 din bugetul Județului - Consiliul Județean Iași, pentru activități nonprofit de interes județean, (exclusiv pentru proiecte culturale, proiecte sociale, activități de tineret), conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și Legii tinerilor nr. 350/2006.
 • susțin Proiectul de hotărâre - PREȘEDINȚII COMISIILOR DE EVALUARE- Consilier județean Ivancia Mihaela și Consilier județean Moroșan Cătălin

 

 

Minuta ședinței

Procesul verbal al ședinței

Înregistrarea ședinței