Ordine de zi a ședintei extraordinare din data de 27.04.2017

  În temeiul prevederilor art.94 pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi, în şedinţă extraordinară în data de 27 aprilie 2017, ora 900 în Sala Iacob Negruzzi (fosta Sala Galbenă) a Instituției Prefectului Județului Iași având următoarea Ordine de Zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean Iași din data de 01.04.2017.
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea parcului industrial “IAȘI INDUSTRIAL PARK”.
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (actualizare/revizuire faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul: “Reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași”.
  • susține - Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Iași-Consiliul Județean Iași ca partener în proiectul “Dezvoltarea competențelor în turismul cultural și patrimoniul disonant” în cadrul programului ERASMUS + și contribuția Județului Iași-Consiliul Județean Iași la bugetul proiectului.
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei C din Hotărârea Consiliului Județean nr. 98/29.04.2015 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Socială și Economică a Județului Iași pentru perioada 2014-2020 – Plan de acțiuni.
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei pentru care domnul Lucian Dan TEODOROVICI este numit manager interimar al Muzeului Național al Literaturii Române.
  • susține – Șef Serviciu Resurse Umane și Salarizare– Dl. Radu APETREI
 7.   Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei pentru care domnul Alexandru ANGHEL exercită provizoriu atribuțiile Președintelui Consiliului de Administrație, administrator al R.A. Aeroportul Iași.
  • susține – Șef Serviciu Resurse Umane și Salarizare– Dl. Radu APETREI
 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidurilor de finanțare și a formularelor necesare în vederea acordării de finanțări nerambursabile din bugetul județului Iași –Consiliul Județean Iași pentru activități nonprofit de interes județean  (exclusiv proiecte culturale, proiecte sociale și activități de tineret), conform prevederilor Legii  nr. 350/2005 și Legii nr. 350/2006.
  • susține -  Director Executiv Direcția Juridică – D-na Gabriela  ALUNGULESEI     
  • Grupul de Lucru stabilit prin Dispoziția nr. 53/30.01.201
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2017 din bugetul județului Iași –Consiliul Județean Iași, pentru activități nonprofit de interes județean (exclusiv proiecte culturale, proiecte sociale și activități de tineret), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.
  • susține –  Director Executiv Direcția Juridică – D-na Gabriela  ALUNGULESEI
 10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Iași - Consiliul Județean Iași pe anul 2017.
  • susține –  Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE

Inregistrare -partea 1

Inregistrare - partea 2

PV sedinta 24.04.2017

Minuta