Ordine de zi a ședintei de îndată din data de 10.05.2017

În temeiul prevederilor art.94 alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi, în şedinţă de îndată, în data de 10.05. 2017, ora 1000, în Sala Iacob Negruzzi (fosta Sala Galbenă) a Instituției Prefectului Județului Iași având următoarea Ordine de Zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, pe anul 2017.
    • susține – Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 1 – Reparații curente în Programul de lucrări drumuri și poduri al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași  pentru anul 2017.
    • susține – Director Executiv D.J.A.D.P  – Dl. Daniel ACHIȚEI

 

Inregistrare audio

PV sedinta

Minuta sedintei