Ordine de zi a ședinței ordinare din data de 27.10.2017

În temeiul prevederilor art.94 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi, în ședință ordinară de plen, în data de 27 octombrie 2017, ora 1200, în Sala Iacob Negruzzi (fosta Sala Galbenă) a Instituției Prefectului Județului Iași, având următoarea Ordine de Zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 25 septembrie 2017.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 26 septembrie 2017.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 03 octombrie 2017
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 11 octombrie 2017.
  • susține – Secretarul Județean Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unei Medalii “PRO AMICIȚIA – PRO FIDELITATE” și a unei Diplome de Excelență, domnului Lucian Dan Teodorovici, manager Muzeul Național al Literaturii Române.
  • susține – Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Dr. Ing. Maricel POPA
 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unei Medalii “PRO AMICIȚIA – PRO FIDELITATE” și a unei Diplome de Excelență, domnului Ioan Holban manager – Teatrul pentru Copii și Tineret “Luceafărul” Iași.
  • susține – Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Dr. Ing. Maricel POPA
 7. Proiect de hotărâre privind acordarea unei Medalii “PRO AMICIȚIA – PRO FIDELITATE” și a unei Diplome de Excelență, domnului Adrian Ardelean, director al Centrului Județean pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale Iași.
  • susține – Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Dr. Ing. Maricel POPA
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea și modernizarea spațiilor destinate relocării Liceului Tehnologic Special "Vasile Pavelcu", str. Bucium, nr.17, Iași".
  • susține – Director Liceul "Vasile Pavelcu" – D-na Prof. Coca – Marlena VASILIU
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Liceului Tehnologic Special "Vasile Pavelcu" Iași pentru anul scolar 2017-2018.
  • susține – Director Liceul "Vasile Pavelcu" – D-na Prof. Coca – Marlena VASILIU
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale  Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
  • susține – Director Muzeu – Dl. Lucian TEODOROVICI
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva" Iași, cu aplicare de la 01 noiembrie 2017.
  • susține – Manager Sp. „Sf. Parascheva" D-na Prof. Univ. Dr. Carmen DOROBAȚ
 12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Iași în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS referitor la cererea de aderare a comunei Prăjeni – județul Botoșani la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr.19 și nr.20 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS.
  • susține – Director Executiv ARSACIS – Dl. Paul BENESCH
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 - Reparații curente în Programul de lucrări drumuri și poduri al D.J.A.D.P. Iași pentru anul 2017.
  • susține – Director Executiv – D.J.A.D.P. Iași  – Dl. Sorin BABLIUC
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Regia Autonomă Aeroportul Iași.
  • susține – Președintele Consiliului de Administrație – Dl. Mitică REBEGEA
  • Director general provizoriu - Dl. Alexandru ANGHEL
 15. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu către operatorul de transport persoane SC Geo Tur SRL, pentru traseul județean cod 156 Pașcani - Brătești - Soci din Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate valabil în perioada 01.01.2014 - 30.06.2019.
  • susține – Coordonator Comp. Transport - Dl. Valentin CĂLIN
 16. Proiect de hotărâre privind atribuirea a șase licențe de traseu către SC TEISA SRL în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale care să asigure transportul angajaților SC LEAR CORPORATION SRL.
  •  -susține – Coordonator Comp. Transport - Dl. Valentin CĂLIN
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea restituirii, din excedentul Consiliului Judeţean Iaşi, a sumei de 537.609,45 lei către Ministerului Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene DGPEIM – Direcţia Gestionare POS Mediu, reprezentând avans nerecuperat pe Contractul de lucrări nr.405/13.01.2014 din cadrul  proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași” cod SMIS CSNR 32832
  • susține – Director Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”
  • susține – Director Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Iași și din instituțiile publice subordonate, pentru anul 2018.
  • susține – p. Șef Serviciu Resurse Umane - Dl. Radu APETREI
 20. Proiect de hotărâre privind detașarea domnului Prof. Univ. Dr. Cătălin Ion Bordeianu pe postul de manager interimar al Ansamblului Folcloric al Județului Iași.
  • susține – p. Șef Serviciu Resurse Umane - Dl. Radu APETREI
 21. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilelor cu numerele cadastrale 131367 și 122432 în vederea individualizării amplasamentului în suprafață de 16.000 mp teren concesionat de SC "AEROSTAR" SA Bacău pentru realizarea stației de mentenanță avioane civile Consiliul Județean Iași.
  • susține – Coordonator Compartiment Patrimoniu – Dl. Iogen GÎNJU
 22. Proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea SC "Apavital" SA în administrarea RA "Aeroportul Iași" a clădirii C8 - Rezervor și a terenului în suprafață de 2.500 mp situat în Iași, str.Aeroportului nr.46.
  • susține – Coordonator Compartiment Patrimoniu – Dl. Iogen GÎNJU
 23. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației unui teren în suprafață de 1200 mp, situat în extravilan Municipiul Iași, Județul Iași de către Mitropolia Moldovei și Bucovinei.
  • susține – Coordonator Compartiment Patrimoniu – Dl. Iogen GÎNJU
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de comodat încheiat între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași în vederea derulării proiectului “CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE INTERVENȚIE OPERATIVĂ ȘI A MOBILITĂȚII STRUCTURILOR DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ ALE INSPECTORATULUI DE JANDARMI JUDEȚEAN IAȘI”
  • susține – Președintele ATOP Iași Dl. consilier județean Mircea MANOLACHE
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului “Fulgi de bucurie”, ediția a  IV-a,  2017 și a cheltuielilor aferente.
  • susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – Dna consilier județean Mihaela IVANCIA
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, pentru realizarea în parteneriat a Galei Excelenţei în Educaţie, ediţia a VI-a, în perioada noiembrie – decembrie 2017, în municipiul Iaşi și alocarea sumei de 25000 lei în acest sens.
  • susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – Dna consilier județean Mihaela IVANCIA
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia Culturală "SEMPER ARTES" pentru realizarea în parteneriat a proiectului “Viziuni multietnice în viaţa culturală ieşeană”, ediţia a II-a, în perioada 15-17 noiembrie 2017, în județul Iași, și alocarea sumei de 7.000 lei în acest sens.
  • susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – Dna consilier județean Mihaela IVANCIA
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia Tinerilor Români din Afara Graniţelor (ATRAG) Iaşi, pentru realizarea în parteneriat a proiectului: “100 de ani – înapoi în viitor”, în perioada 15-18 noiembrie 2017, în municipiul Iași și alocarea sumei  de 6124 lei în acest sens.
  • susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – Dna consilier județean Mihaela IVANCIA
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Opera Naţională Română Iaşi pentru organizarea în parteneriat a evenimentului – “Tosca – 61 de ani de la înfiinţarea Operei Naţionale Române Iaşi”, șura în data de 3 noiembrie 2017, la Sala Mare a Teatrului Naţional Iaşi și alocarea sumei de 32763 lei în acest sens.
  • susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – Dna consilier județean Mihaela IVANCIA
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociaţia “Pro Ruralis IAŞI” în scopul continuării proiectului “Burse pentru elevii din mediul rural cu coeficient de inteligenţă superior provenind din medii defavorizate din satele judeţului Iaşi” în anul școlar 2017-2018.
  • susține – Director Direcția Juridică – D-na Gabriela ALUNGULESEI
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii domnului Maricel Popa - Președinte al Consiliului Judetean Iași, la Reuniunea de Toamnă a Biroului Adunării Regiunilor Europene (ARE), Maastricht, Olanda, în  data de 29 noiembrie 2017 și Conferința ARE privind Inteligența Artificială, Bruxelles, Belgia, în data de 30 noiembrie 2017, cât și aprobarea cheltuielilor aferente
  • susține – Director Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 32. Proiect de hotărâre privind anularea unei părți neutilizate din creditul extern contractat de Județul Iași – Consiliul Județean Iași de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în valoare 5.200.000 Euro, cu valoare de 2.713.765,17 Euro.
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
  • Director Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
  • Director Direcția Juridică – D-na Gabriela ALUNGULESEI
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ce se vor efectua cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă 2017.
  • susține – Șef Serviciu Administrativ și Protocol – D-na Titica Liliana HOLICOV
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, la data de 30.09.2017.
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 35. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2017.
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE

 

Diverse:

Proces verbal sedinta

Minuta sedinta

Inregistrare audio sedinta