Ordine de zi a ședinței ordinare din data de 26.09.2017

  În temeiul prevederilor art.94 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi, în ședință ordinară de plen, în data de 26 septembrie 2017, ora 1000, în Sala de Consiliu (Amfiteatru) a Primăriei Municipiului Pașcani, având următoarea Ordine de Zi:

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.283/23 august 2017 privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Iași.
  • susține – Secretarul Județean Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al județului Iași – Consiliul Județean Iași pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiții “Reabilitare instalație de încălzire la Școala Gimnazială Specială “Constantin Păunescu”, Corpul B , Iași, str. Brândușa nr.7”.
  • susține – Director Școala “Constantin Păunescu” – Dl. prof. Sorin DĂNILĂ
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de către UAT Județul Iași – Consiliul Județean Iasi a sumelor necesare cofinanțării proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire în vederea realizării PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL IAȘI ÎN PERIOADA 2014-2020”.
  • susține – Director Executiv APAVITAL – Dl. Ioan TOMA
  • Director Executiv ARSACIS  - Dl. Paul BENESCH
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 1 – Reparații curente în Programul de lucrări drumuri și poduri al D.J.A.D.P. Iași pentru  anul 2017.
  • susține – Director Executiv DJADP Iași – Dl. Sorin BABLIUC         
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 125.000 lei reprezentând sume defalcate din TVA pentru drumuri, comunei Erbiceni pentru modernizarea sectorului de drum comunal DC 140, km 0+000 – 7+250
  • susține – Director Executiv DJADP Iași – Dl. Sorin BABLIUC
 6. Proiect de hotărâre privind asigurarea asistenței juridice și reprezentării R.A. Aeroportul în cauza dosarului nr. 4829/99/2017 aflat pe rolul Tribunalului Iași până la soluționarea definitive a cauzei.
  • susține – Vicepreședintele Consiliului de Administrație  – Dl. Alexandru ANGHEL
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei Autonome Aeroportul Iași.
  • susține – Vicepreședintele Consiliului de Administrație  – Dl. Alexandru ANGHEL
 8. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Iași.
  • susține – p. Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Iași în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din subordine.
  • susține – p. Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea punctului 2 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.222/28.09.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Iași în cadrul Consiliilor Administrative ale instituțiilor de cultură subordonate.
  •  susține – p. Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Iași în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor Iași.
  • susține – p. Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.220/28.09.2016 privind constituirea Consiliilor de Administrație la spitalele subordinate Consiliului Județean Iași, cu modificările ulterioare.
  •   susține – p. Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Județean nr.306/22.11.2016 privind atribuirea licenţelor de traseu către operatorii de transport persoane declaraţi câştigători în urma şedinţei naţionale de atribuire electronică din 15.11.2016, organizată de A.A.D.R. – S.A.E.T. Bucureşti, pentru traseele noi,  cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.2019.
  • susține – Coordonator Compartiment Transport – Dl. Valentin CĂLIN
 14. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu către SC Smart Invest SRL în vederea efectuării  serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Iași-Bivolari (S.N.A.P.)
  • susține – Coordonator Compartiment Transport – Dl. Valentin CĂLIN
 15. Proiect de hotărâre privind atribuirea a șapte licenţe de traseu către SC TEISA SRL în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale care să asigure transportul angajaților SC  LEAR CORPORATION SRL.
  • susține – Coordonator Compartiment Transport – Dl. Valentin CĂLIN
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația “Organizația Somelierilor din România 2011” pentru realizarea în parteneriat a proiectului “Vin la cultură!” în perioada 29 septembrie – 01 octombrie 2017, la Palatul Culturii - Iași
  • susține – Președintele Comisiei pentru Agricultură – Dl. consilier județean Liviu BULGARU
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de  parteneriat  între Județul Iași – Consiliul Județean Iași, Guvernul Romaniei – Institutul  Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” si Muzeul Memorial al Holocaustului din SUA (US Holocaust Memorial Museum).
  • susține – Director Executiv Direcția Juridică – D-na Gabriela ALUNGULESEI
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între județul Iași – Consiliul Județean Iași și Comuna Lungani – Consiliul Local Lungani pentru realizarea în parteneriat a Festivalului Cărții și Lecturii pentru Copii “Copilul căzut din poveste”, ediția a IV-a, în perioada 02.10.-30.11.2017 și acordarea sumei de 6.300 lei în acest sens
  • susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – Dna consilier județean Mihaela IVANCIA
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Iaşi pentru realizarea în parteneriat a evenimentului – Premiile Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iaşi pentru cărţile apărute în anul 2016 şi acordarea sumei de 12.000 lei în acest sens
  • -susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – Dna consilier județean Mihaela IVANCIA
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Complexul Muzeal Național “Moldova” Iași pentru realizarea în parteneriat a Simpozionului Internațional “Monumentul – Tradiție și Viitor”, în data de 28 septembrie – 1 octombrie 2017 la Muzeul Unirii și în locații din județul Iași, și alocarea sume de 10.000 lei în acest sens.
  • -susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – Dna consilier județean Mihaela IVANCIA
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” Iași pentru realizarea în parteneriat a ediției a VIII-a a “Zilelor Casei Corpului Didactic “Spiru Haret” Iași”, în perioada 2-7 octombrie 2017 la Iași, Pașcani, Hîrlău și Răducăneni și alocarea sumei de 5250 lei în acest sens
  • -susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – Dna consilier județean Mihaela IVANCIA
 22. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.350/31.08.2017 privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA) – Despărțământul “Mihail Kogălniceanu” Iași pentru realizarea în parteneriat a Simpozionului internațional “Memorie istorică și spirituală românească”, Iași - Chișinău - Ismail - Odesa, 25-30 octombrie 2017, ediția a XX-a.
  • -susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – Dna consilier județean Mihaela IVANCIA
 23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea/respingerea solicitării de acordare în folosința gratuită a Universității  de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi a amfiteatrului din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Elena Doamna” Iași pentru o perioadă de 10 ani.
  • susține – Coordonator Compartiment Patrimoniu – Dl. Iogen GÎNJU
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii cu un an a folosintei gratuite, în favoarea Scolii „Bogdan Petriceicu Hașdeu" Iași, a unei părți din imobilul situat în Iași, strada Vasile Lupu nr.80
  • -susține – Coordonator Compartiment Patrimoniu – Dl. Iogen GÎNJU
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii cu un an a termenului de valabilitate  a Protocolului nr.7794/2008 privind predarea în folosinţa Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi a unui teren din proprietatea Judeţului Iaşi şi administrarea R.A.Aeroportul Iaşi
  • -susține – Coordonator Compartiment Patrimoniu – Dl. Iogen GÎNJU
 26.  Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare din domeniul public al comunei Horlești și administrarea Consiliului Local al comunei Horlești în domeniul public al Județului Iași şi administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași  a patru terenuri situate în comuna Horlești, județul Iași
  • susține – Coordonator Compartiment Patrimoniu – Dl. Iogen GÎNJU
 27. Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare din domeniul public al comunei Gropnița și administrarea Consiliului Local al comunei Gropnița în domeniul public al Județului Iași şi administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași  a trei terenuri situate în comuna Gropnița, județul Iași
  •  susține – Coordonator Compartiment Patrimoniu – Dl. Iogen GÎNJU
 28. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.309/31.08.2017
  •  susține – Coordonator Compartiment Patrimoniu – Dl. Iogen GÎNJU
 29. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a spațiilor necesare funcționării Ansamblului Folcloric al Județului Iași.
  • susține – Coordonator Compartiment Patrimoniu – Dl. Iogen GÎNJU
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Ansamblul folcloric al Județului Iași.
  • susține – Vicepreședinte al Consiliului Județean Iași – Dl. Victor CHIRILĂ
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea la nivelul Județului Iași a listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României, precum și stabilirea măsurilor educative care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate în anul școlar 2017-2018.
  • susține – Vicepreședinte al Consiliului Județean Iași – Dl. Victor CHIRILĂ
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația Teritorială a Surzilor Iași pentru participarea echipei de Minifotbal “Impact” Iași constituită din persoane deficiente de auz la competiția Divizia Galactică de Bahlui din cadrul Campionatului Județean de Minifotbal organizat de Federația Română de Minifotbal şi acordarea sumei de 20.000 lei în acest sens.
  • susține – Președinte al Comisiei pentru Sport – Dl. Vasile COTIUGĂ
 33. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2017.
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE

 

Diverse:

 

         

          Înregistrare ședință

          Proces verbal

          Minuta ședinței

 

 

 

PREȘEDINTE,

Dr. Ing. Maricel POPA