Ordine de zi a ședinței ordinare din data de 26.07.2017

În temeiul prevederilor art.94 pct.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi, în şedinţă ordinară în data de 26 iulie 2017, ora 10,00 în Sala Iacob Negruzzi (fosta Sala Galbenă) a Instituției Prefectului Județului Iași având următoarea Ordine de Zi:

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare de plen a Consiliului Județean Iași din data de 6.07.2017.
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării anexelor nr. 1a, 1 b, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e,  9, 10, 11, 14,16,18 ale Monografiei economico-militare a județului Iași adoptată prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 136 din 26.05.2016.
  • susține –Șeful Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Iași – Dl. Dinu ANTOHE
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași.
  • susține – Manager interimar – Șef lucrări, dr. Cristina GRIGORESCU
 4.  Proiect de hotărâre privind clasificarea drumului comunal DC 16 B: Mînzătești –Bosia, km 0+000-4+410 și a sectorului de drum comunal DC 16 A: Bosia-Ungheni, km 41+838-44+238 în drum județean cu indicativul DJ 249 A: Iași (DN) 28) – Mînzătești-Bosia-Ungheni.
  • susține – Director DJADP – Dl. Sorin BABLIUC 
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 1- Reparații curente în Programul de lucrări drumuri și poduri al D.J.AD.P.  Iași pentru anul 2017.
  • susține – Director DJADP – Dl. Sorin BABLIUC  
 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Iași și din serviciile publice din subordinea acestuia.
  • susține – Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Gabriel APETREI
 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare a consilierilor județeni.
  • susține – Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Gabriel APETREI
 8. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Regiei Autonome Aeroportul Iași.
  • susține – Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Gabriel APETREI
 9.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 220/28.09.2016 privind constituirea Consiliilor de Administrație la Spitalele subordonate Consiliului Județean Iași
  • susține – Șef Serviciu Resurse Umane – Gabriel APETREI
 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Iași în Comisia de Orientare Școlară și Profesională în anul școlar 2017-2018.
  • susține – Șef Serviciu Resurse Umane – Gabriel APETREI
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițiativei de preluare de la Autoritatea de Administrare a Activelor Statului a unor active excedentare (terenuri şi clădiri) ale SC Fortus SA,  în vederea înfiinţării unui parc industrial.
  • susține – Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi – Dl. Dr. Ing. Maricel POPA
 12. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 361/22.12.2016 privind aprobare majorării cotizației anuale a Județului Iași-Consiliul Județean Iași în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate ADIS IAȘI
  • susține – Director Executiv Direcția Juridică – Gabriela ALUNGULESEI
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 14 mp pe terasa Centrului Expozițional Moldova Iași pentru o perioadă de 5 (cinci) an - Partea I;  Partea II
  • susține – Director Executiv, Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea și introducerea în bugetul Consiliului Județean Iași a sumelor necesare pentru elaborarea documentației tehnice constând în Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, Verificarea tehnică a proiectării, în vederea realizării parcului industrial “IAȘI INDUSTRIAL PARK”
  • susține – Director Executiv, Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 200/27.07.2011
  • susține – Compartiment Gestionarea Patrimoniului – Dl. Iogen GÎNJU
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării de activități comerciale în cadrul unor spații din Parcul Transagropolis Lețcani.
  • susține – Compartiment Gestionarea Patrimoniului – Dl. Iogen GÎNJU
 17. Proiect de hotărâre privind însușirea în domeniul public al județului Iași a imobilului teren situat în str. Grădiniței nr. 1, Municipiul Pașcani, Județul Iași.
  • susține – Compartiment Gestionarea Patrimoniului – Dl. Iogen GÎNJU
 18. Proiect de hotărâre privind reactualizarea domeniului public al UAT județul Iași administrat de Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. Parascheva Iași.
  • susține – Compartiment Gestionarea Patrimoniului – Dl. Iogen GÎNJU
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea caracteristicilor tehnice ale amplasamentului final al stației de mentenanță.
  • susține – Compartiment Gestionarea Patrimoniului – Dl. Iogen GÎNJU
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune 2017-2020 pentru implementarea Strategiei Județene Antidrog Iași 2014-2020.
  • susține – Birou Ghiseu Unic, Arhivă si Secretariat ATOP – Dl. Gabriel IRIMIEA
 21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 226 din 13.06.2017 privind aprobarea încheierii  Acordului de cooperare între Județul Iași - Consiliul Județean Iași și Casa de Cultură a Studenților Iași în scopul realizării în parteneriat a proiectului: Participarea Ansamblului Folcloric  “Doina Carpaților” la Festivalul Internațional de Folclor din Felletin și Montoire – în perioada 01.06.2017-29.07.2017  la Iași și în perioada 01.08.2017-16.08.2017 la Felletin și Montoire –Franța.
  • susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA
 22. Proiect de hotărâre  pentru aprobarea rectificării Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 232 din 13.06.2017 privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Primăria Comunei Cucuteni, Județul Iași în scopul realizării în parteneriat a proiectului: Simpozionul de arte vizuale “HUMAn” în perioada 06.08.2017-27.08.2017 în comuna Cucuteni, județul Iași.
  • susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași-Consiliul Județean Iași și Asociația Culturală de Tineret „EVENTUM” Iași pentru participarea Ansamblului de Dansuri Populare „CĂTĂLINA” la Proiectul Intercultural Repere identitare. Modele de Conviețuire în Europa: România și Italia 2017, în perioada 27.07.-01.08.2017, în Italia și alocarea sumei de 9.000 lei în acest sens.
  • susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași-Consiliul Județean Iași, Comuna Ruginoasa- Consiliul Local Ruginoasa și Centrul Cultural Ruginoasa, în scopul realizării proiectului – Tabăra de creație COMORI LĂUNTRICE, ediția a III-a, ce se va desfășura în perioada 1 august-9 septembrie 2017 la Centrul Cultural Ruginoasa, Județul Iași și alocarea sumei de 6.000 lei în acest sens.
  • susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași, Comuna Ruginoasa- Consiliul Local Ruginoasa și Centrul Cultural Ruginoasa în scopul realizării evenimentului -Târgul Meșterilor Populari, ediția a IV-a 2017, în perioada 19.08.-20.08.2017 la Centrul Cultural Ruginoasa, comuna Ruginoasa, județul Iași și alocarea sumei de 9.000 lei în acest sens.
  • susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași-Consiliul Județean Iași și Comuna Prisăcani – Consiliul Local Prisăcani în scopul realizării Festivalului de Teatru Apollo, ediția a III-a, în data de 26 august 2017, în Baza Sportivă din sat Prisăcani, comuna Prisăcani, Județul Iași și alocarea sumei de 5.000 lei în acest sens.
  • susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între județul Iași-Consiliul Județean Iași și comuna Prisăcani- Consiliul Local Prisăcani în scopul realizării Festivalului Folcloric Mugurașii, ediția a VI-a, în data de 27 august 2017, în Baza Sportivă din sat Prisăcani, comuna Prisăcani, Județul Iași și alocarea sumei de 10.000 lei în acest sens.
  • susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între județul Iași-Consiliul Județean Iași și Comuna Vlădeni-Consiliul Local Vlădeni în scopul realizării proiectului Din vatra satului, în data de 27 august 2017, în parcul Central din sat Vlădeni, comuna Vlădeni, Județul Iași și alocarea sumei de 15.000 lei în acest sens.
  • susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași-Consiliul Județean Iași și Comuna Gropnița –Consiliul Local Gropnița în scopul realizării Festivalului Folcloric Dulce Mândră Moldoveancă, ediția a II-a, în data de 8 septembrie 2017, în sat Mălăești, comuna Gropnița, Județul Iași și alocarea sumei de 15.000 lei
  • susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași –Consiliul Județean Iași și Primăria Comunei Heleșteni –Consiliul Local Heleșteni pentru realizarea în partenriat a proiectului Tradiții și obiceiuri Românești specifice zonei Heleșteni, ediția a III-a, în perioada 23-24 septembrie 2017 și alocarea sumei de 15.000 lei în acest sens.
  • susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași-Consiliul Județean Iași și Comuna Rediu-Consiliul Local Rediu în scopul realizării proiectului educational – Sărbătoarea Folclorului Sipetul bunicii, în data de 20.08.2017, în comuna Rediu, Județul Iași și alocarea sumei de 15.000 lei în acest sens.
  • susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași şi Parohia Sf. Apostoli Petru și Pavel – Bărboi din municipiul Iași, pentru realizarea proiectului: “Coriști ieșeni la Moscova”, în perioada 25 - 29 septembrie 2017, la Moscova, Rusia și alocarea sumei de 17.000 lei în acest sens.
  • susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași- Consiliul Județean Iași, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei şi Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români pentru realizarea în parteneriat a proiectului “Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși ITO 2017”, în perioada 1-4 septembrie 2017 la Iași și alocarea sumei de 250.000 lei în acest sens.
  • susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării finanțărilor nerambursabile în anul 2017 – Sesiunea de selecție, proiecte culturale și proiecte sociale, ce se vor aloca din bugetul Județului Iași, Consiliul Județean Iași , pentru activități nonprofit de interes județean conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.
  • susține – Președintele Comisiei de evaluare  – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării finanțărilor nerambursabile în anul 2017 – Sesiunea de selecție, proiecte pentru activități de tineret, ce se vor aloca din bugetul Județului Iași, Consiliul Județean Iași, pentru activități nonprofit de interes județean conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și a Legii tinerilor nr. 350/2006.
  • susține – Președintele Comisiei de evaluare  – Dl. consilier județean Cătălin MOROȘAN
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al Județului Iași-Consiliul Județean Iași, în data de 30.06.2017.
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 37. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Iași - Consiliul Județean Iași pe anul 2017
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Protocolului de Colaborare între Județul Iași- Consiliul Județean Iași, Municipiul Iasi, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași  și Ministerul Sănătății în vederea susținerii, dezvoltării și implementării proiectului ”Spitalul Regional de Urgențe Iași”.
  • susține – Director Executiv, Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Județul Iași-Consiliul Județean Iași, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Iași, Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași și Asociația Internațională  a Polițiștilor – Secția Română Regiunea 3 Iași în vederea derulării proiectului „Ghid de informare pentru siguranța cetățenilor participanți la manifestări publice”.
  • susține – Președinte ATOP Iași – Dl. Cons. Mircea MANOLACHE
 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Județul Iași-Consiliul Județean Iași, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Iași, Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași și Asociația Internațională  a Polițiștilor – Secția Română Regiunea 3 Iași în vederea derulării proiectului „Ghid de vacanță pentru siguranța elevilor ediția a II-a”.
  • susține – Președinte ATOP Iași – Dl. Cons. Mircea MANOLACHE

DIVERSE:

 1. Raport privind participarea domnului Dr. Ing. Maricel Popa, Președintele Consiliului Județean Iași la evenimentele cu ocazia Zilei Holocaustului organizate în Israel în perioada 23-28 aprilie 2017
 2. Raport privind participarea domnului Dr. Ing.  Maricel Popa, Președintele Consiliului Județean Iași la Conferința WasteEXPO 2017 – New Orleans (America de Nord) – 8 -11 mai 2017.
 3. Raport privind participarea domnului Dr. Ing. Maricel Popa, Președintele Consiliului Județean Iași la Programul profesional Internațional Visitors Leadership on Demand cu tema “Museums Design and Management” (“Management și design muzeal”)- 18 – 28 iunie 2017

Proces verbal sedinta

Minuta sedinta

Inregistrare audio sedinta - partea 1