Ordine de zi a ședinței ordinare din data de 17.05.2017

  În temeiul prevederilor art.94 pct.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi, în şedinţă ordinară în data de 17 mai 2017, ora 1300 în Sala Iacob Negruzzi (fosta Sala Galbenă) a Instituției Prefectului Județului Iași având următoarea Ordine de Zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de plen a Consiliului Județean Iași din data de 27.04.2017.
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Iași din data de 10.05.2017.
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 1.  Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a calităţii de consilier judeţean a domnului Ion Cîmpeanu.
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 1.   Proiect de hotărâre privind privind validarea mandatului de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Iaşi a domnului Ion Lorin Urcaciu.
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 1.   Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.163/22.07.2016.
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 1.   Proiect de hotărâre privind înființarea serviciilor sociale, aprobarea capacității și statelor de funcții ale acestora și aprobarea Organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
  • susține – Director General DGASPC Iași – Dl. Ion Florin
 1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași, cu aplicare de la 01 iunie 2017.
  • susține – Manager Spital Sf. Maria – Șef lucrări dr. Radu TERINTE
 1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului pentru Copii şi Tineret  „Luceafărul” Iaşi.
  • susține – Director Teatrul Luceafarul – Dl. Ioan HOLBAN
 1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea  organigramei și a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi.
  • susține – manager Spital Oblu – Dl. Prof. Dr. Lucian EVA
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii pentru Serviciul Public Judeţean de Pază şi Protecţie Iaşi.
  • susține – Director Serviciul Județean de Pază – Dl. ing. Dănuț PODEA
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare-epurare.
  • susține – Director Executiv ARSACIS – Dl. Paul BENESCH
 2. Proiect de hotărâre privind situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2016 de către R.A. Aeroportul Iași.
  • susține – Președinte CA – Dl. Alexandru ANGHEL
  • Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 3. Proiect de hotărâre privind situațiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2016 de către S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iași.
  • susține – Director General SC Tehnopolis SRL Iași – Dl. Constantin Florin ȘERBESCU
  • Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 4. Proiect de hotărâre privind actualizarea actelor constitutive – Statutul și Contractul de societate ale SC Tehnopolis SRL Iași.
  • susține – Director General SC Tehnopolis SRL Iași – Dl. Constantin Florin ȘERBESCU
 5. Proiect de hotărâre privind situațiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2016 de către S.C. APAVITAL S.A. Iași.
  • susține – Director General S.C. APAVITAL S.A Iași – Dl. Dr. Ing. Ion TOma
  • Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de achiziție publică – ACORD CADRU – pentru activitatea de deszăpezire a drumurilor județene, precum și alocarea fondurilor necesare desfășurării acestei activități în perioada 2017-2019.
  • susține – Director Executiv DJADP Iași – Dl. Daniel ACHIȚEI                 
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiilor de evaluare și selecționare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, pentru activități de tineret, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 și a Legii nr. 350/2006, precum și a comisiilor de soluționare a contestațiilor prevăzute în Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 226/28.09.2016.
  • susține – Director Executiv Direcția Juridică  – D-na Gabriela ALUNGULESEI
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean  nr.264/26.10.2016 privind aprobarea realizării proiectului “Modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru copii "Sf. Maria" Iași”, aprobarea achiziției de servicii de consultanță în vederea accesării finanțării nerambursabile și aprobarea fondurilor necesare.
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIEI
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași” și a cheltuielilor legate de proiect
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIEI
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei cu titlu de cotizație a Unității Administrativ Teritoriale Județul Iași, în calitate de membru al Asociaţiei Regiunilor Europene Viticole (AREV) pentru anul 2017
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIEI
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Unității Administrativ Teritoriale Judeţul Iași prin Consiliul Județean Iași la constituirea asociației CLUSTERUL REGIONAL ”AGRO FERMA”, în calitate de membru fondator.
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIEI
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documente întocmite în vederea selecției membrilor Consiliului de administrație al RA Aeroportul Iași.
  • susține – Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 139/27.05.2015 privind mandatarea unui consilier judeţean ca reprezentant al Consiliului Judeţean Iaşi în Asocierea în Participaţiune a Parcului Ştiinţific şi Tehnologic Tehnopolis Iaşi.
  • susține – Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 14. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului domnului Ion Cîmpeanu în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Iași în Adunarea Generală a Asociaților la SC Tehnopolis SRL Iași.
  • susține – Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantuui Consiliului Județean Iași în Adunarea Generală a Asociaților la SC Tehnopolis SRL Iași.
  • susține – Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.220/28.09.2016  privind constituirea Consiliilor de administrație la spitalele subordonate Consiliului Județean Iași
  • susține – Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea punctului 5 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Iași  nr.222/28.09.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Iași în cadrul Consiliilor Administrative ale instituțiilor de cultură subordinate.
  • susține – Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 18. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Județului Iași – Consiliul Judetean Iași a suprafeței de 15 ha teren situat în UAT Comuna Lețcani, Județul Iași, Tarla 24.
  • susține – coordinator Compartiment Patrimoniu – Dl. Iogen GÎNJU
 19. Proiect de hotărâre privind acordarea în folosință gratuită a suprafeței de 450 mp teren din domeniul public al Județului Iași situat în Iași, str. Vasile Lupu nr.62, administrat de Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf.Maria" Iași, catre Fundația pentru Copii Ronald McDonald.
  • susține – coordinator Compartiment Patrimoniu – Dl. Iogen GÎNJU
 20. Proiect de hotărâre privind cedarea folosinței terenului în suprafață de 55 ha, aflat în exteriorul perimetrului îngrădit al Aeroportului Internațional Iași, către Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Dancu Iași, pentru un an.
  • susține – coordonator Compartiment Patrimoniu – Dl. Iogen GÎNJU
 21. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 385/15.12.2015 privind includerea în domeniul public al județului Iași a imobilului teren situate în B-dul Carol I, nr.8.
  • susține – coordonator Compartiment Patrimoniu – Dl. Iogen GÎNJU
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Județului Iași – Consiliul Județean Iași, inclusiv anexele la acestea, la data de  31 decembrie 2016.
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2016.
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 24. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2017.
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării domnului Maricel Popa, Președinte al Consiliului Județean Iași la programul profesional Internațional Visitors LeaderShip on Demand cu tema “Museums Desing and Management” (“Management și desing muzeal”) program profesional în SUA ce va avea loc în perioada 18-19 iunie 2017.
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICA
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Palatul Copiilor Iași pentru realizarea în parteneriat a Festivalului Internațional de Folclor pentru Copii și Tineret “CĂTĂLINA”, în perioada 25-29 iulie 2017, în Complexul Palas – Iași.
  • susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociaţia Centrul de Promovare Turistică Iași pentru realizarea în parteneriat a Expoziției de pictură “Iașul în culoare și copilărie” în Turnul GOLIA, autor David Alexandru – 11 ani (Iași) în perioada 26.05. – 04.09.2017.
  • susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociaţia Iubire și Încredere în scopul realizării în parteneriat a Festivalului – Concurs Coral Internațional pentru Tineret “Gavriil Musicescu”, ediția a V-a, în perioada 1-9 iulie 2017, la Iași.
  • susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași - Consiliul Județean Iași și Asociația “PRO: Sănătate-Mediu-Educație-Cultură” Moțca, Iași pentru realizarea în parteneriat a Festivalului – concurs internațional de muzică populară românească “ În grădina cu flori multe”, ediția a XIII-a, în perioada 8-10 iunie 2017 în Regiunea Cernăuți, Ucraina, alături de Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești de la Cernăuți, Ucraina.
  • susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociaţia Culturală “FEEDBACK” în scopul realizării în parteneriat a Festivalului Internațional de Poezie “Grigore Vieru”, ediția a IX-a, la Iași, în perioada 18-29 mai 2017.
  • susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA
 31. Proiect de hotărâre pentru aplicarea dispozițiilor art.4 din HG nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, la nivelul județului Iași.
  • susține – Șef Birou Ghișeu Unic, Arhivă, Secretariat ATOP – Dl. Gabriel IRIMIEA

     

      Procesul verbal al ședinței

      Înregistrare ședință    1     2

      Minută ședință