Ordine de zi a ședinței ordinare din data de 13.06.2017

  În temeiul prevederilor art.94 pct.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi, în şedinţă ordinară în data de 13 iunie 2017, ora 1000 în Sala Iacob Negruzzi (fosta Sala Galbenă) a Instituției Prefectului Județului Iași având următoarea Ordine de Zi:

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean Iași din data de 17.05.2017.

-          susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ

 

2.       Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 277 din data de 29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul : „Modernizare drum județean DJ 249D : intersecție DJ 249E – Moreni –Prisacani-Măcărești-Grozești – intersecție DJ 244F, km. 2+300-30+969”.

-          susține – Director DJADP – Dl. Daniel Ioan ACHIȚEI

 

3.         Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 1 – Reparații curente în Programul de lucrări drumuri și poduri al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași

-          susține – Director DJADP – Dl. Daniel Ioan ACHIȚEI

 

4.         Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Iași la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national  2017-2019”.

-          susține – Director Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor- D-na Maria Carla  TISAN

 


 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii unei cereri de finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănatate și sociale”, Obiectiv specific 8.3.”Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, grupul vulnerabil copii) în vederea închiderii Centrului de Plasament “C.A.Rosetti”, Iaşi şi dezvoltării de servicii sociale în comunitate.

-          susține – Director General DGASPC Iași – Dl. Ion FLORIN

 


 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii unei cereri de finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănatate și sociale”, Obiectiv specific 8.3.”Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, grupul vulnerabil copii) în vederea închiderii Centrului de Plasament “Bucium” – Iaşi şi dezvoltării de servicii sociale în comunitate.

-          susține – Director General DGASPC Iași – Dl. Ion FLORIN

 


 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii unei cereri de finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănatate și sociale”, Obiectiv specific 8.3.”Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, grupul vulnerabil copii) în vederea închiderii Complex de Servicii Comunitare “Bogdăneşti” -  Iaşi şi dezvoltării de servicii sociale în comunitate.

-          susține – Director General DGASPC Iași – Dl. Ion FLORIN

 


 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii unei cereri de finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănatate și sociale”, Obiectiv specific 8.3.”Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, grupul vulnerabil copii) în vederea închiderii Centrului de Plasament “Sf. Stelian” -  Paşcani şi dezvoltării de servicii sociale în comunitate.

-          susține – Director General DGASPC Iași – Dl. Ion FLORIN

 


 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii unei cereri de finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănatate și sociale”, Obiectiv specific 8.3.”Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, grupul vulnerabil persoane cu dizabilităţi) în vederea restructurare a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Hîrlău şi dezvoltării de servicii sociale în comunitate.

-          susține – Director General DGASPC Iași – Dl. Ion FLORIN

 

10.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare a serviciilor sociale oferite de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  Iaşi.

-          susține – Director General DGASPC Iași – Dl. Ion FLORIN

 


 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 34 din 19.02.2013.

-          susține – Compartiment Gestionarea Patrimoniului – Dl. Iogen GÎNJU

 


 1. Proiect de hotărâre privind acordarea în folosință gratuită a Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași a amfiteatrului din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică –Ginecologie “Elena Doamna” Iași pentru o perioadă de 10 ani.

-          susține – Compartiment Gestionarea Patrimoniului – Dl. Iogen GÎNJU

 


 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului Cadru de Parteneriat între ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ PRUT-BÂRLAD și U.A.T.  Județul Iași prin Consiliul Județean Iași pentru proiectul Regiunea Nord-Est – Axa rutieră strategică 1: Iași-Suceava.

-          susține Director Executiv, Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE

 


 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 306/22.11.2016 privind atribuirea licențelor de traseu către operatorii de transport persoane declarați câștigători în urma ședinței naționale de atribuire electronică  din 15.11.2016, organizată de A.A.D.R. – S.A.E.T.  București, pentru traseele noi, cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate valabil în perioada 01.01.2014-30.06.2019.

-          susține – Coordonator Compartiment A.J.T.P. – Dl. Valentin CĂLIN

 


 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu către operatorul de transport persoane S.C Transtin SRL, pentru traseul județean cod 087 Hârlău (At.Auto Dimas SRL) – Sticlărie-Cotnari din Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate valabil în perioada 01.01.2014-30.06.2019.

-          susține – Coordonator Compartiment A.J.T.P. – Dl. Valentin CĂLIN

 

 


 1. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Lucian Dan Teodorovici în funcția de manager al Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

-          susține – Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu Gabriel APETREI

 


 1. Proiect de hotărâre privind încetarea contractelor de mandate ale membrilor Consiliului de Administrație al R.A. Aeroportul Iași și numirea unor administratori provizorii

-          susține – Șef Serviciu Resurse Umane- Dl. Radu Gabriel APETREI

 

18.  Proiect de hotărâre privind constituirea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Iași

-          susține – Președintele ATOP – dl. consilier județean Mircea MANOLACHE

 

19.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2017.

-          susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE

 


 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Casa de Cultură a Studenților Iași în scopul realizării în parteneriat a proiectului: Participarea Ansamblului Folcloric “Doina Carpaților” la Festivalul Internațional de Folclor din Felletin și Montoire – Franța în perioada 01.06.2017 -29.07.2017 la Iași și în perioada 01.08.2017-16.08.2017 la Felletin și Montoire – Franța.

-          susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA

 


 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Primăria Comunei Scânteia, județul Iași în scopul realizării în parteneriat a proiectului: “Maraton Cultural dedicat comemorării Voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt” în perioada 29.06.2017-30.06.2017, 01.07.2017-02.07.2017  la Căminul Cultural Scânteia și în data de 01.07.2017 la Căminul Cultural Borosești, comuna Scânteia, Județul Iași.

-          susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA

 


 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Parohia Tungujei, sat Tungujei, comuna Țibănești Județul Iași în scopul realizării în parteneriat a proiectului: “Tabăra din pridvorul satului”în perioada 01.07.2017-02.07.2017 la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Tungujei, sat Tungujei, comuna Țibănești Județul Iași.

-          susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA

 


 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași - Consiliul Județean Iași și comuna Scânteia, Județul Iași în scopul realizării în parteneriat a proiectului: Tabăra de creație “Vis de vară”  în perioada 27.07.2017 -30.07. 2017 la Căminul Cultural Scânteia, Județul Iași.

-          susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA

 


 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași - Consiliul Județean Iași și Asociația Clubul de Dezbateri Academice Iași în scopul realizării în parteneriat a proiectului: “Participarea la Campionatul Mondial de dezbateri academice pentru liceeni” (World Schools Debating Championship) a elevelor ieșene membre ale Lotului Național), în perioada 01.08.2017-11.08.2017 în Indonezia.

-          susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA

 


 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația Culturală Dionysos în scopul realizării în parteneriat a proiectului: “Let´ s greek” – ediția I în perioada 01.08.2017-30.08.2017 la Colegiul Național Mihail Eminescu Iași

-          susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA

 

 


 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași - Consiliul Județean Iași și Primăria Comunei Cucuteni, Județul Iași în scopul realizării în parteneriat a proiectului: “Simpozionul de arte vizuale HUMAn”, în perioada 06.08.2017-27.08.2017 în comuna Cucuteni, Județul Iași.

-          susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA

 


 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Societatea Română de Televiziune – Studioul Teritorial Iași în scopul realizării în parteneriat a proiectului : “TVR Iași 26: Iași-Cernăuți-Chișinău”, în perioada 02.11.2017-27.11.2017 în Iași, Cernăuți și Chișinău.

-          susține – Președintele Comisiei pentru Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării de principiu a obiectivului de investiţie „Construire Clădire spital pentru tratamentul pacienţilor cu boli pulmonare cronice (in special tuberculoza) si reabilitare pulmonara din cadrul Spitalului clinic de pneumoftiziologie Iaşi, in zona soseaua Bucium, nr 106, in valoare estimativa de 29,801 milioane lei
 • susţine Director Executiv, Direcţia Proiecte - D-na Marieta AFILIPOAIE

 

 

       DIVERSE:

                   Înregistrare ședință

                   Proces verbal ședință

                   Minuta ședinței