Ordine de zi a ședinței ordinare din data de 01.04.2017

În temeiul prevederilor art.94 pct.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi, în şedinţă ordinară în data de 1 aprilie 2017, ora 1000 în Sala Iacob Negruzzi (fosta Sala Galbenă) a Instituției Prefectului Județului Iași având următoarea Ordine de Zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean Iași din data de 07.03.2017.
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de plen a Consiliului Județean Iași din data de 24.03.2017.
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 3. Proiect de hotărâre privind Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investitii ale S.C. APAVITAL S.A. Iasi pentru anul 2017 si estimari pentru anii 2018 - 2019
  • susține – Director General SC ApaVital SA - Dl. Dr. Ing. Ioan TOMA
  • Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 4. Proiect de hotărâre privind reactualizarea domeniului public al UAT județul Iași administrat de SC  APAVITAL S.A. Iași pentru anul 2017 și estimări pentru anii 2018 – 2019.
  • susține – Director General SC ApaVital SA - Dl. Dr. Ing. Ioan TOMA
  • Coordonator Compartiment Gestionarea Patrimoniului – Dl. Iogen GÎNJU
 5. Proiect de hotărâre privind Bugetul de venituri și cheltuieli al SC Tehnopolis SRL Iași pentru anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2019.
  • susține – Director General SC Tehnopolis SRL - Dl. Florin - Constantin ȘERBESCU
  • Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 6. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ”, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași”.
  • susține – Manager Spital Sf. Parascheva – D-na Prof. Dr. Carmen DOROBĂȚ
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 17 la Actul Constitutiv al Asociației Regionale a Serviciilor de Apă și Canal Iași - ARSACIS, precum și a Actului Adițional nr. 18 la Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă și Canal Iași - ARSACIS
  • susține – Director ARSACIS – Dl. Paul BENESCH
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Aditional nr. 19 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și SC APAVITAL SA
  • susține – Director ARSACIS – Dl. Paul BENESCH
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Unității Medico-Sociale Răducăneni cu aplicare de la 01.05.2017
  • susține – Director UMS Răducăneni – Dl. Corneliu MELINTE
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, pentru Școala Populară de Arte „Titel Popovici" Iași
  • susține – Director Școala de Arte „Titel Popovici" Iași – Dl. Prof. Traian MOCANU
 11. Proiect de hotărâre privind tarifele pentru concertele din ciclul „Integrala simfoniilor de L. van Beethoven” – stagiunea 2017-2018 la Filarmonica “Moldova” Iași.
  • susține – Director General Filarmonica “Moldova” – Dl. Prof. univ. dr. Bujor PRELIPCEAN
 12. Proiect de hotărâre privind Bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași, pentru anul 2017 și estimări 2018-2019.
  • susține – Președintele Consiliului de Administrație al R.A.  Aeroportul Iași – Dl. Alexandru ANGHEL
  • Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea duratei pentru care se va încheia contractul de management cu candidatul declarat admis la concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Iași pentru Muzeul Național al Literaturii Române Iași
  • susține – Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 14. Proiect de hotărâre aprobarea restituirii, din bugetul Consiliului Judetean Iasi, a sumei constatate ca find neeligibilă ca urmare a misiunii de audit desfășurate de către Autoritatea de Audit în luna septembrie, an 2016 ce a vizat proiectul "Ambulatoriul de specialitate obstetrică și ginecologie Cuza Vodă Iași" , cod Smis 18494.
  • susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării în parteneriat, a proiectului: „CENTRUL REGIONAL DE TRANSFER TEHNOLOGIC ÎN AGRICULTURĂ ȘI ZOOTEHNIE", în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 -Axa Prioritară 1- Promovarea transferului tehnologic /Obiectivul Specific 1.1 entități de transfer tehnologic
  • susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 16. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de concesiune 31287/15.10.2015 și a schimbării modalității de plată a redevenței.
  • susține- Coordonator Compartiment Gestionarea Patrimoniului – Dl. Iogen GÎNJU
 17. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAȘI a imobilului situat în str. General Henri Mathias Berthelot nr.2 pentru o perioadă de 5 ani.
  •     susține- Coordonator Compartiment Gestionarea Patrimoniului – Dl. Iogen GÎNJU
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între UAT Județul Iași prin Consiliul Județean Iași și Camera de Comerț și Industrie Iași, în vederea promovării intereselor economice ale județului Iași.
  • susține- Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării domnului Maricel Popa – Președinte al Consiliului Județean Iași în cadrul delegației României organizată de Ambasada SUA la Conferința WasteEXPO 2017, ce va avea loc în perioada 08-11 mai 2017 la Centrul Ernest N. Morial Convention, New Orleans, America de Nord.
  • susține- Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 20. Proiect de hotărâre privind cuantumul total al cheltuielilor pentru funcţionarea centrelor de zi din comunele Ciurea, Cotnari, Fântânele, Heleşteni, Ion Neculce, Miroslava, Mogoșești Iași, Ruginoasa, Scobinţi, Tomeşti şi Voineşti, precum şi cota parte de finanţare din bugetul Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2017 și estimările pentru anii 2018-2020.
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2017
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării domnului consilier județean Liviu Vornicu la evenimentul Global Project Plaza, ce va avea loc în perioada 18-20 aprilie 2017, la Seul, Coreea de Sud
  • susține- Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ

 

      DIVERSE:

  Minuta
  Proces verbal
  Inregistrare 1
  Inregistrare 2
  Inregistrare 3