Ordine de zi a ședinței extraordinare din data de 29.09.2017

              În temeiul prevederilor art.94 pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi, în ședință extraordinară de plen, în data de 29 septembrie 2017, ora 900, în Sala Virgil Săhleanu (fosta Sala Mare) a Instituției Prefectului Județului Iași având următoarea Ordine de Zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.366/26.09.2017 privind aprobarea alocării sumei de 125.000 lei reprezentând sume defalcate din TVA pentru drumuri, comunei Erbiceni, pentru modernizarea sectorului de drum communal DC 140, km 0+000 – 7+250.

 -      susține –Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU

 

Proces verbal de constatare