Ordine de zi a ședinței extraordinare din data de 25.09.2017

În temeiul prevederilor art.94 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi, în ședință extraordinară de plen, în data de 25 septembrie 2017, ora 1300, în Sala Iacob Negruzzi a Instituției Prefectului Județului Iași, având următoarea Ordine de Zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean Iași din data de 31 august 2017.

 -      susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.182/17.05.2017 referitoare la aprobarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași" și a cheltuielilor legate de proiect.

 -      susține – Director Executiv – Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Iași nr.304/22.11.2016 de aprobare a proiectului «RESTAURAREA MUZEULUI "VASILE POGOR IAȘI » și a cheltuielilor legate de proiect, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 — 2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1. — Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

 -      susține – Director Executiv – Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.300/22.11.2016 de aprobare a proiectului <<RESTAURAREA MUZEULUI "SFÂNTUL IERARH DOSOFTEI MITROPOLITUL" IAȘI >> și a cheltuielilor legate de proiect, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 — 2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1. — Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

 -      susține – Director Executiv – Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE

 

Proces verbal sedinta

Minuta sedinta

Inregistrare sedinta