Ordine de zi a ședinței extraordinare din data de 23.08.2017

  În temeiul prevederilor art.94 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi, în ședință extraordinară de plen, în data de 23 august 2017, ora 1000, în Sala Iacob Negruzzi (fosta Sala Galbenă) a Instituției Prefectului Județului Iași având următoarea Ordine de Zi:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Iași.
  •  susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
  1. Proiect de hotărâre privind atribuirea a 16 licențe de transport către SC Fila Company SRL în vederea efectuării serviciului de transport public județean de personae prin curse regulate speciale care să asigure transportul angajaților SC Delphi Disel Systems România SRL.
  •  susține – Coordonator Compartiment Transport – Dl. Valentin CĂLIN
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării domnului Maricel Popa – Președinte al Consiliului Județean Iași, la Forumul Economic de la Krynica – Polonia, în perioada 05-07 septembrie 2017 și la Târgul Internațional de investiții Expo – Real de la Munchen – Germania, în perioada 04-06 octombrie 2017, cât și aprobarea cheltuielilor aferente.
  •  susține – Director Direcția Proiecte – D-na Marieta Afilipoaie

Proces Verbal de ședința

Minuta ședintei

Înregistrare audio - partea 1

Înregistrare audio - partea 2