Ordine de zi a ședinței extraordinare din data de 11.10.2017

  În temeiul prevederilor art.94 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi, în ședință extraordinară de plen, în data de 11 octombrie 2017, ora 1400, în Sala Virgil Săhleanu (fosta Sală Mare) a Instituției Prefectului Județului Iași având următoarea Ordine de Zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiție “Modernizare drum judeţean DJ 246 : lim.jud.Vaslui – Tufeştii de Sus – Scânteia – intersecţie DJ 248 – Şcheia – Drăguşeni – Ipatele – Ţibăneşti, km.20+450÷56+506”.
  • susține – Director Executiv – D.J.A.D.P. Iași  – Dl. Sorin BABLIUC
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.11 din data de 29 ianuarie 2016 privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul “Modernizare drum judeţean DJ 281C : intersecţie DN 28A (Blăgeşti) – Hărmăneşti – Todireşti – Coasta Măgurii – Cotnari – intersecţie DN 28B (Cotnari), km. 0+000 – 25+053”.
  • susține – Director Executiv – D.J.A.D.P. Iași  – Dl. Sorin BABLIUC
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiție „Modernizare drum judeţean, DJ 207M intersecţie DN 28 − A.I.Cuza, km.0+000÷6+178”.
  • susține – Director Executiv – D.J.A.D.P. Iași  – Dl. Sorin BABLIUC
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiție “Modernizare drum judeţean, DJ 208F Heci (intersectie DJ 208) – Tătăruşi – Iorcani − lim.jud.Suceava, km.0+000÷12+462”.
  • susține – Director Executiv – D.J.A.D.P. Iași  – Dl. Sorin BABLIUC
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiție “Modernizare drum județean DJ 248A : intersecție DC 73 (Griești)  lim. jud. Vaslui, km. 48+089 – 50+693”.
  • susține – Director Executiv – D.J.A.D.P. Iași  – Dl. Sorin BABLIUC
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiție “Modernizare drum județean DJ 280B : Tg. Frumos – Cucuteni, km.2+614 – 11+802”.
  • susține – Director Executiv – D.J.A.D.P. Iași  – Dl. Sorin BABLIUC
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiție “Modernizare drum județean DJ 281 : Spinoasa – Belcești,  km.10+804 – 12+074”.
  • susține – Director Executiv – D.J.A.D.P. Iași  – Dl. Sorin BABLIUC
 8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2017.
  • susține – Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE

Minuta ședinței

Proces verbal al ședinței

Înregistrare audio partea I

Înregistrare audio partea II