Ordine de zi a ședinței extraordinare din data de 08.12.2017

  În temeiul prevederilor art.94 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi, în ședință extraordinară de plen, în data de 8 decembrie 2017, ora 1000, în Sala Virgil Săhleanu a Instituției Prefectului Județului Iași, având următoarea Ordine de Zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Iași - Consiliul Județean Iași pe anul 2017.
    • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE

 

Proces verbal

Minuta ședinței

Inregistrare audio