Ordine de zi a ședinței extraordinare din data de 08.11.2017

  În temeiul prevederilor art.94 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi, în ședință extraordinară de plen, în data de 8 noiembrie 2017, ora 1000, în Sala Iacob Negruzzi (fosta Sală Galbenă) a Instituției Prefectului Județului Iași având următoarea Ordine de Zi:

  1.  Proiect de hotărâre privind propunerile de repartizare pe unitățile administrativ – teritoriale din judeţul Iaşi a influențelor asupra procentului de 20% din cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri,  aprobată cu modificări prin Legea 171/2015, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată prin Legea 40/2016, a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea 124/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2017, conform Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017.
  •   susține – Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE

Proces verbal

Minuta sedinta

Inregistrare audio sedinta - partea I

Inregistrare audio sedinta - partea II