Ordine de zi a ședinței extraordinare din data de 06.07.2017

În temeiul prevederilor art.94, pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi, în şedinţă extraordinară în data de 06.07.2017, ora 1400, în Sala Iacob Negruzzi (fosta Sala Galbenă) a Instituției Prefectului Județului Iași având următoarea Ordine de Zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean Iași din data de 13.06. 2017.
                susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 2. Proiect de hotărâre privind încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Achiței Daniel Ioan, director executiv al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași și delegarea atribuțiilor funcției de director executiv.
              susține - Șef Serviciu Resurse Umane- Dl. Radu APETREI
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 273/11.11.2016 privind aprobarea proiectului “REGIUNEA NORD-EST- AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA”  și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1.- Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, nr. apelului de proiecte: POR 2016/6/6.1./1.
              susține - Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 4. Proiect  de hotărâre privind aprobarea acceptării donației suprafeței de 50 mp de teren de către dl. Ursu Ionuț Traian către UAT Județul Iași prin Consiliul Județean Iași pentru realizarea proiectului “REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1.- Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, nr. apelului de proiecte: POR 2016/6/6.1./2.
              susține - Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între UAT Comuna Șipote și UAT Județul Iași prin Consiliul Județean Iași în cadrul proiectului: “REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 2: BOTOȘANI-IAȘI” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiție 6.1.
              susține - Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru întregul proiect complex de investiții, cu includerea elementelor specifice din documentația de avizare pentru lucrări de intervenții la construcții existente inclusiv instalații aferente fără elaborarea distinctă a acesteia și a indicatorilor economici aferenți proiectului: “REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 2: BOTOȘANI - IAȘI”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1.- Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, nr. apelului de proiecte: POR 2016/6/6.1./2.
              susține - Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 364/15.12.2015 privind aprobarea realizării proiectului “REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 2: BOTOȘANI-IAȘI”, în parteneriat, între județul Botoșani - Consiliul Județean Botoșani și Județul Iași – Consiliul Județean Iași precum și cheltuielile aferente realizării proiectului.
              susține - Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării cu 50% a valorii estimate, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 246/26.10.2016, pentru atribuirea contractului de servicii de mentenanță la instalațiile, echipamentele și utilajele din parcul agroindustrial realizat în cadrul proiectului “TRANSAGROPOLIS TRANSFRONTIER AGRIBUSINESS SUPPORT”.
               susține - Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.227 din 13.06.2017 privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Județul Iași - Consiliul Județean Iași și Primăria Comunei Scânteia în scopul realizării în parteneriat a proiectului: “Maraton Cultural dedicat comemorării Voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt” în perioada 29.06.2017 - 30.06.2017, 01.07.2017 - 02.07.2017 la Căminul Cultural Scânteia și în data de 01.07.2017 la Căminul Cultural Borosești, comuna Scânteia, Județul Iași.

               ◦ susține –  Președintele Comisiei pentru Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA

Proces Verbal

Minuta sedintei