Ordine de zi a ședinței extraordinare din data de 03.10.2017

În temeiul prevederilor art.94 pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi, în ședință extraordinară de plen, în data de 3 octombrie 2017, ora 900, în Sala Iacob Negruzzi a Instituției Prefectului Județului Iași având următoarea Ordine de Zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.366/26.09.2017

 -      susține – p. Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU

 

Înregistrare ședință

Proces verbal sedinta

Minuta sedinta