Ordine de zi a ședinței ordinare din data de 28.07.2016

       În temeiul prevederilor art.94 pct.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi, în şedinţă ordinară în data de 28 iulie 2016, ora 1000, în Sala Galbenă a Instituției Prefectului Județului Iași având următoarea Ordine de Zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului- verbal al şedinţei extraordinare de plen din data de 22 iulie 2016.

 • susţine -  Secretarul Judeţului Iaşi – D-na Lăcrămioara VERNICĂ

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Clinic de Urgențe pentru Copii „Sf. Maria" Iași.

 •  susţine -  Manager Spital „Sf. Maria" Iași – Dl. Șef lucrări, dr. Radu TERINTE

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Hârlău, Județul Iași.

 •   susţine -  Director General DGASPC Iași – Dl. Ion Florin

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 – Reparații curente în Programul de lucrări drumuri și poduri al Direcției județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași pentru anul 2016.

 •   susţine -  Director Executiv DJADP Iași – D-na Antoneta MANOLACHE

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de achiziție publică – CONTRACT DE SERVICII pentru activitatea de deszăpezire a drumurilor județene, precum și alocarea fondurilor necesare desfășurării activității în perioada 01 ianuarie 2017 – 15 martie 2017.

 •   susţine -  Director Executiv DJADP Iași – D-na Antoneta MANOLACHE

6. Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii juridice de asistență și reprezentare a unității școlare - Școala gimnazială specială "Constantin Păunescu" în cauza dosarului nr. 2387/99/2016 aflată pe rolul Tribunalului Iași.

 •   susţine -  Director Școala "Constantin Păunescu"  Iași – Dl. Sorin DĂNILĂ

7. Proiect de hotărâre privind atribuirea a treisprezece licențe de traseu către SC Transdara SA în vederea efectuării serviciului de trasport public județean de persoane prin curse regulate speciale. 

 •  susţine -  Coordonator Compartiment Transport – Dl. Valentin CĂLIN

8. Proiect de hotărâre privind atribuirea a șapte licențe de traseu către SC Fila Company SRL în vederea efectuării serviciului de trasport public județean de persoane prin curse regulate speciale. 

 •   susţine -  Coordonator Compartiment Transport – Dl. Valentin CĂLIN

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu către SC RÎNDUNICA SRL pentru traseele județene Pașcani – Răchiteni – cod traseu 100 și Pașcani – Muncelul de Sus – cod traseu 152 din cadrul Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate 01.01.2014 – 30.06.2019.

 •   susţine -  Coordonator Compartiment Transport – Dl. Valentin CĂLIN

10. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului Tehnico-Economic din cadrul Consiliului Județean Iași aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 361/29.10.2013.

 •   susţine -  Director Executiv Direcția Tehnică – D-na Mariana CHIRIAC

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași la data de 30.06.2016.

 •   susţine -  Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea filmării și transmiterii în direct a ședințelor publice organizate de către Consiliul Județean Iași.

 •   susţine -  inițiatori - Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Dr. Ing. Maricel POPA
 •                             Vicepreședinte Consiliului Județean Iași Dl. Victorel LUPU
 •                              Vicepreședinte Consiliului Județean Iași Dl. Victor CHIRILĂ

13. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al județului Iași aflat în administrarea SC APAVITAL SA.

 • susţine -  Coordonator Compartiment Patrimoniu – Dl. Iogen GÎNJU

14. Proiect de hotărâre privind trecerea, din domeniul public al Județului Iași și administrarea RA Aeroportul Iași în domeniul privat al județului Iași și administrarea RA Aeroportul Iași, a unor bunuri în vederea casării acestora.

 • susţine -  Coordonator Compartiment Patrimoniu – Dl. Iogen GÎNJU

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Iași — Consiliului Județean Iași în calitate de partener la realizarea proiectului „Îmbunătățirea aplicațiilor și instrumentelor e-cultura în promovarea patrimoniului cultural al secolului XX", propus spre finantare prin programul INTERREG EUROPE și contribuția Județului Iași de 19.837,50 euro la bugetul proiectului

 • susţine -  Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Laura PĂSTRĂVANU

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Grupului Strategic de Monitorizare a Strategiei de Dezvoltare Socială și Economică a Județului Iași pentru perioada 2014 – 2020.

 • susţine -  Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Laura PĂSTRĂVANU

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est în vederea dezvoltării portalului descoperanordest.ro

 • susţine -  Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Laura PĂSTRĂVANU

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Iași — Consiliului Județean Iași ca partener în proiectul „Orașe echitabile: Agenda 2030 locală în perioada de migrare și flux de refugiați" în cadrul programului EUROPE AID.

 • susţine -  Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Laura PĂSTRĂVANU

19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.78/2016 privind aprobarea Contractului de comodat încheiat între Județul Iași- Consiliul Județean Iași și Inspectoratul de Poliție Județean Iași în vederea derulării proiectului “CREȘTEREA CAPACITĂȚII OPERAȚIONALE A INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN IAȘI ÎN INTERVENȚIA LA EVENIMENTELE SESIZATE DE CETĂȚENI.

 • susţine -  Șef Birou Ghișeu Unic, Secretariat ATOP – Dl. Gabriel IRIMIEA

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Palatul Copiilor Iași pentru realizarea în parteneriat a Festivalului Internațional de Folclor pentru Copii și Tineret “CĂTĂLINA”, în perioada 23-27 august 2016, în Complexul Palas – Iași.

 • susţine -  Secretarul Comisiei pentru Cultură – Dl. consilier județean Constantin ȘERBAN

21. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui reprezentant al Județului Iași- Consiliul Județean Iași pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale a Asociaților Societatii IAȘI INDUSTRIAL PARK S.R.L.

 • susţine -  Administrator IAȘI INDUSTRIAL PARK S.R.L. – Dl. Laurențiu RĂDULESCU

22. Proiect de hotărâre privind alocarea fondurilor necesare pentru asigurarea TVA-ului aferent asistenței tehnice gratuite din cadrul pachetului de finanțare BERD pentru proiectul “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași” finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 – cod SMIS CSNR 32832.

 • susţine -  Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Laura PĂSTRĂVANU

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de finanțare nr. 3802/12.08.2013, pentru proiectul AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAȘI, cod SMIS 19732.

 • susţine -  Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Laura PĂSTRĂVANU

24. Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii juridice de asistență și reprezentare a Centrului de asistență medico-socuială Bivolari în cauza dosarului nr. 4101/99/2016* aflat pe rolul Tribunalului Iași.

 •   susţine -  Director Executiv Direcția Juridică – D-na Gabriela ALUNGULESEI

                            Director UMS Bivolari – Dl. Petru BRIȘCARU

25. Proiect de hotărâre privind situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2015 de către R.A.AEROPORTUL Iași.

 • susţine -  Presedinte CA - Dl. Marius BODEA

                   Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE

26.  Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii realizării proiectului “Dezvoltarea integrată a comunităților marginalizate din Vlădeni și Mogoșești, județul Iași” de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, în parteneriat cu UAT Vlădeni și Mogoșești, alte instituții de pe raza acestor comune și furnizori de pregătire profesională continuă. 

 • susţine -  Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Laura PĂSTRĂVANU

27. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2016.

 •   susţine -  Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE

 

Minuta ședinței
Înregistrarea audio a ședinței
Procesul verbal al ședinței