Se extinde sistemul de apă și canalizare în Pașcani și comunele învecinate

Apavital a semnat, la sediul Primăriei Municipiului Pașcani, contractele de lucrări pentru a extinde sistemul de apă și canalizare în Pașcani și comunele învecinate.

Este vorba despre lucrări de modernizare și extindere pe axa 5: Răchiteni – A.I. Cuza – Heleșteni – Ruginoasa – Costești – Lot 1 (CL 07 Lot 1) și axa 10: Pașcani (CL 12) din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 2014 -2020.

Firma care va executa lucrările aferente celor două contracte, în valoare de 82.880.600 lei fără TVA, respectiv 92.777.000 lei fără TVA, este DAROCONSTRUCT din Iași.

Cele mai mari contracte de până acum din cadrul POIM

Prezent la semnarea contractelor, Costel Alexe, Președintele Consiliului Județean Iași, a precizat că „sunt două contracte majore care vor crește calitatea vieții pentru miile de ieșeni din comunitățile în care vor fi implementate. Și mă refer atât la apa pentru consum care, astfel, va fi livrată la cele mai înalte standarde şi va contribui la sănătatea populației, cât și la colectarea și epurarea apelor uzate, o necesitate pentru protejarea mediului. Extinderea şi modernizarea rețelelor, precum şi construirea stațiilor de epurare şi tratare reprezintă o prioritate peste tot în țară, iar noi, la Iaşi, derulăm prin ApaVital cel mai mare program de investiții la nivel regional.”

În ceea ce privește contractul CL 07 Lot 1, în urma finalizării acestuia, populaţia din localitățile Șcheia, A. I. Cuza, Oboroceni, Heleșteni, Rediu și Vascani va beneficia de o conductă nouă de aducţiune apă potabilă, iar în localităţile Heleșteni şi Vascani se va construi câte o gospodărie de apă. De asemenea, se vor înfiinţa reţele de alimentare cu apă şi canalizare în Heleşteni, Hărmăneasa şi Oboroceni şi reţele de canalizare în A. I. Cuza şi Șcheia.

Lucrările aferente contractului CL 12 constau în extinderea sistemului de apă şi canalizare în localitățile Pașcani, Lunca, Blăgești, Boșteni, Gâștești și Sodomeni (UAT Pașcani). În Pașcani se va reabilita conducta de aducțiune apă pe o lungime de aproximativ 7 km, se va realiza o conductă de aducțiune nouă cu o lungime de aproximativ 3 km și se va construi o stație de pompare a apei potabile. În localitatea Gâștești se va construi o gospodărie de apă, care va cuprinde două rezervoare de 300 m3, o stație de clorinare și o stație de pompare.

Sistem apă și canalizare Apavital

Totodată, în localitățile Pașcani, Lunca, Blăgești, Boșteni, Gâștești și Sodomeni vor fi reabilitate rețelele de alimentare cu apă pe o lungime de aproximativ 11 km și se va efectua:

  • extinderea rețelei de alimentare cu apă pe o lungime de aproximativ 14 km
  • înființarea unei rețele de alimentare cu apă pe o lungime de aproximativ 19 km
  • reabilitarea rețelei de canalizare menajeră pe o lungime de aproximativ 4 km
  • extinderea rețelei de canalizare menajeră pe o lungime de aproximativ 9 km
  • înființarea unei rețele de canalizare menajeră cu o lungime de aproximativ 31 km
  • construirea a 21 de stații de pompare a apelor uzate.

Durata de execuție a lucrărilor pentru fiecare din cele două contracte este de 24 de luni, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor/perioada de garanție de 60 luni.

„Faptul că din 20 de contracte care sunt în total pe POIM, printre primele 7 se semnează și cel de la Pașcani dovedește interesul nostru. Pașcaniul este foarte important pentru noi și din punct de vedere economic, și din punct de vedere social. Trebuie să facem aceste investiții pentru că schimbările climatice nu mai sunt doar o poveste, iar resursele de apă devin tot mai limitate. Pașcani este un centru de greutate pentru compania noastră. În această zonă, vom avea proiecte de peste 150 milioane de lei în derulare, în perioada următoare”, a declarat Mihai Doruș, directorul Apavital Iași.

„Nivelul de dezvoltare al unei societăți se măsoară şi prin accesul la utilități, iar obiectivul nostru este să aducem dezvoltare în toate comunitățile din județul nostru. Apa este esențială în primul rând pentru viață, dar şi un element fără de care nu putem vorbi despre progres social şi economic.”, a mai adăugat președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe.

Investiții de peste 500 de milioane de euro

Compania Apavital a mai încheiat până acum încă 6 contracte în cadrul Proiectului  de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, care va însemna, în final, investiții de peste 500 de milioane de euro.

Beneficiari vor fi aproximativ 200.000 de locuitori care vor fi racordați la rețeaua de apă și peste 80.000 de locuitori ale căror locuințe vor fi racordate la rețeaua de canalizare.

În acest fel, gradul de racordare la apă potabilă în județ va ajunge la 84%, iar pentru rețeaua de canalizare la 77%.