Salvarea patrimoniului cultural și istoric al Iașului, o prioritate pentru Consiliul Județean Iași

Consiliul Județean Iași lucrează la identificarea unei noi surse de finanțare pentru restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea monumentului istoric – Muzeul „Ion Creangă.  Maricel Popa, Preşedintele Consiliului Judeţean a inspectat Bojdeuca, pentru a constata problemele care necesită o remedire urgență.

„Având în vedere că lipsa unei documentații tehnice complete nu a permis CJ Iași depunerea unui proiect de reabilitare și restaurare a Bojdeucii lui Creangă, pentru moment vom interveni acolo unde sunt urgențe majore. Am identificat câteva locuri în acoperiș, unde se infiltrează apa, motiv pentru care vom incerca să  intervenim imediat”, a spus Maricel Popa, președintele CJ Iași.

Reamintim că CJ Iași a pregătit pentru depunere, un proiect pe Axa prioritară nr. 5 (Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural), Prioritatea de intervenție 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural cu termen limită de depunere a cererii în vederea accesării finanțării nerambursabile, data de 25.11.2016.

În ceea ce priveşte Muzeul “Ion Creangă”, județul Iași, prin Consiliul Județean, a încheiat cu S.C. Aduro Imprex S.R.L București contractul de servicii nr. 29.010/30.09.2016 pentru elaborarea documentației tehnico-economice în valoare de 206.876 de lei, fără TVA, termenul de prestare a serviciilor fiind de 20 de zile calendaristice. În data de 24.10.2016 S.C. Aduro S.R.L București a predat parțial documentația aferentă contractului (documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, expertiză tehnică și documentații de obținere avize conform certificatului de urbanism). În urma verificării actelor furnizate de către reprezentanții CJ Iași, s- au indicat unele neconformități  la documentele depuse, precum și lipsa unor documente (studiu de parament - document efectuat pentru reabilitarea monumentelor istorice, studiu de marketing, anexa model de calcul proiecte generatoare de venit-metoda Funding Gap, dovada depunerii documentațiilor pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, avizul Inspectoratului de Stat în Construcții, avizul emis de Ministerul Culturii, avizul Comisiei pentru Versanți din cadrul Primăriei Municipiului Iași, lipsa semnăturii expertului pe planșe, cât și lipsa depunerii documentelor în format electronic.

Având în vedere neregulile constatate, CJ a solicitat remedierea situației  până la data de 02.11.2016. Şi de data aceasta, prestatorul a predat documentația refăcută  doar parțial, fiind în continuare identificare nereguli.

                Astfel, lipsa documentației tehnice complete nu a permis Consiliului Județean Iași scrierea cererii de finanțare și depunerea acesteia către organismul intermediar - Agenția de Dezvoltare Nord-Est, până la data de 25.11.2016. Reamintim că documentația tehnică transmisă de SC Aduro Impex SRL a fost analizată în repetate rânduri în ședințele Cosiliului Tehnico- Economic (CTE), din cadrul CJ. Membri CTE au constatat că valoarea întregii investiții, raportate la monumentul istoric, este exagerată, depășind cu mult 1.000 de Euro mp și au solicitat revizuirea documentației.  În aceste condiții avizul CTE nu a fost emis, drept pentru care nu a mai fost posibilă supunerea proiectului ce viza aprobarea indicatorilor tehnico-economic i spre dezbatere, în cadrul comisiilor Plenului CJ Iași.

Reamintim că pe 25.11.2016 au fost depuse spre finanțare restaurarea  Muzeului „Sf. Ierarh Dosoftei Mitropolitul” Iași (în valoare de 3.700.496 de lei), restaurarea Muzeului „Nicolae Gane” Iași (în valore de 5.799.085 de lei) și restaurarea Muzeului „Vasile Pogor” Iași (în valoare de 6.578.425 de lei), proiecte ce au trecut deja de faza de conformitate administrativă și eligibilitate, fiind acum în analiza tehnică și financiară.