Reclamație administrativă

În cazul în care considerați că dreptul privind accesul la informatiile de interes public v-a fost încalcat, vă puteți adresa către președintele CJ cu Reclamație administrativă. Aceasta se depune în termen de 30 de zile de la luarea la cunostință a refuzului explicit sau tacit al angajaților din cadrul instituției pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001.

Dacă după primirea raspunsului la reclamașia administrativă, vă considerați în continuare lezat în drepturile prevăzute de lege, puteți face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevazute la art. 7 din Legii nr. 544/2001.

Datele cu caracter personal introduse în formular sunt confidențiale.

Descărcați formularul de reclamație, completați-l și atașați-l la formular.

16 + 0 =
Rezolvati aceasta simpla problema matematica si introduceti rezultatul (ex: pentru 1+3 introduceti 4)