Proiectele de reabilitare a Mănăstirii Golia – Etapa II şi ale celor trei ambulatorii de specialitate, finalizate într-un an

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, dl. Cristian ADOMNIŢEI, a efectuat astăzi o vizită pe patru şantiere ale proiectelor Consiliului Judeţean care se desfăşoară prin intermediul fondurilor europene. Prima oprire a fost pe şantierul de la Mănăstirea Golia, obiectiv aflat în cea de-a doua etapă de reabilitare (pictura interioară). „Este un proiect de peste 25 milioane de lei, din care contribuţia Uniunii Europene este de 20 milioane lei. Până în prezent stadiul fizic al lucrărilor este de aproximativ 20%. Asocierea de firme trebuie să finalizeze lucrările în maxim un an, dar şi-a luat angajamentul că se vor finaliza mai rapid. Partea de infrastructură rutieră se va finaliza până la începutul acestei toamne”, a declarat dl. Cristian ADOMNIŢEI.

Vizita a continuat pe şantierele celor trei ambulatorii de specialitate pentru care Consiliul Judeţean Iaşi a câştigat finanţare europeană: Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Cuza Vodă” Iaşi (8,9 milioane lei), Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi (9,75 milioane lei) și Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iaşi (6,2 milioane lei). „Lucrările la toate cele trei ambulatorii se vor finaliza până la mijlocul anului viitor. La acestea se adaugă cele care sunt realizate din fondurile Consiliului Judeţean, mă refer în special la cele de la Spitalul de Neurochirurgie şi cele de la Spitalul <<Sf. Maria>>. Astfel, locuitorii din judeţul nostru şi nu numai ei vor beneficia de servicii medicale de cea mai înaltă calitate”, a mai declarat dl. Cristian ADOMNIŢEI.

DETALII PROIECTE

Reabilitarea Mănăstirii Golia – Etapa II

Valoare totală a proiectului – 25,14 milioane lei, din care contribuţia UE este de 20 milioane lei

Constructor: Asocierea SC Conest SA Iaşi şi SC General Construct SRL Suceava

Valoarea contractului de lucrări: 19 milioane lei

Durata contractului: 17 luni (februarie 2014 - iulie 2015)

Stadiul fizic al lucrărilor: aproximativ 20%

Perioadă de implementare: 22 de luni (septembrie 2013 -  iulie 2015)

Obiective

         Valorificarea potențialului cultural - istoric și turistic al Mănăstirii Golia, prin:

 • punerea în valoare a Bisericii Mănăstirii Golia prin: lucrări de conservare - restaurare pictură interioară (2.490 mp), Iconostas și Amvon (190 mp) și iluminat arhitectural și decorativ;
 • refacerea/amenajarea căilor de acces (pietonale și carosabile) către obiectivul reabilitat, în interiorul zonei de protecție a acestora (Strada George Enescu, Strada Golia și Stradela Armeană);
 • punerea în valoare a zonei de protecție a monumentului istoric prin amenajări peisagistice;
 • reabilitarea utilităților anexe din zona de protecție a monumentului istoric.

Rezultate directe

 • 1 obiectiv de patrimoniu restaurat/amenajat și modernizarea infrastructurii conexe;
 • 2.490 mp lucrări de restaurare/conservare pictură murală;
 • 190 mp pictură restaurată pentru iconostas și amvon;
 • 0,45 km lungime totală a rețelei de transport public extinsă/reabilitată - transport urban;
 • 3.176 mp suprafață carosabilă aferentă lucrărilor de reabilitare străzi;
 • 1.259 mp spații publice modernizate: trotuare reabilitate;
 • 63 mp spațiilor publice modernizate: grup sanitar;
 • 3.136 mp spații verzi amenajate.

Rezultate indirecte

 • creșterea numărului de vizitatori la Monumentul Istoric Mănăstirea Golia până la 11.000 în anul 2016;
 • crearea a șase locuri de muncă permanente.

Ambulatoriul de Specialitate Obstetrică şi Ginecologie „Cuza Vodă” Iaşi

Valoarea totală a proiectului: 8.860.00 lei, din care contribuţia Uniunii Europene este de 6 milioane lei

Constructor: SC Conest SA Iaşi

Valoarea contractului de lucrări: 3.968.000 lei

Durata contractului de lucrări: 20 luni (septembrie 2013 – mai 2015)

Stadiul fizic al lucrărilor: peste 40%

Perioada de implementare: 22 luni (august 2013 – iunie 2015)

Obiective

•        Reabilitarea clădirii Ambulatoriului de specialitate obstetrică şi ginecologie Cuza Vodă Iaşi în vederea creşterii accesului la servicii medicale de diagnosticare, tratament şi profilaxie a afecţiunilor sistemului genital feminin;

•        Îmbunătăţirea calităţii serviciilor specifice de sănătate a reproducerii pentru prevenirea sarcinilor nedorite, morbidităţii şi mortalităţii materne;

•        Îmbunătăţirea prevenţiei primare şi secundare, prin diagnostic precoce a unor afecţiuni ale gravidei şi copilului;

•        Creşterea accesului la servicii moderne de planificare familială

Rezultatele proiectului

•        1 Ambulatoriu reabilitat şi refuncţionalizat;

•        Crearea a 2 noi servicii medicale în cadrul Ambulatoriului (Şcoala Părinţilor şi Kinetoterapie);

•        Dotarea cabinetelor ambulatoriului cu echipamente moderne specifice (28 bucăţi) şi instrumentar pentru diagnosticarea afecţiunilor sistemului genital feminin şi pentru monitorizarea sarcinii şi a feţilor (50 bucăţi);

•        Dotarea laboratorului cu aparatura necesară investigatiilor paraclinice cu aparatură specifică (96 bucăţi);

•        Dotarea spaţiilor aferente ambulatoriului cu mobilier specific (105 bucăţi);

•        Creşterea eficienţei energetice a clădirii reabilitate cu 30 – 50%.

Lucrări de executat

•        Reabilitarea şi modernizarea clădirii Ambulatoriului – intrarea din str. Cuza Vodă nr. 34;

•        Utilizarea integrală a etajului 2 şi transformarea în spaţii utile funcţionării ambulatoriului;

•        Păstrarea arhitecturii autentice a clădirii;

•        Dotarea spaţiilor cu echipamente şi aparatură medicală specifică.

Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi

Valoarea totală a proiectului: 9,75 milioane lei, din care contribuţia UE este de 7,65 milioane lei

Constructor: CC Moldoconstruct SA Iaşi

Valoarea contractului de lucrări este de 3.300.000 lei

Durata contractului: 15 luni (noiembrie 2013 – februarie 2015)

Stadiul fizic al lucrărilor: aproximativ 20%

Perioada de implementare a proiectului este de 22 luni (august 2013 - iunie 2015)

Lucrările constau în:

 • Reabilitarea şi modernizarea clădirii Ambulatoriului de Specialitate (situată lângă Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie);
 • Reamenajarea spaţiilor existente (demisol, parter, etaj 1 şi 2) şi crearea de spaţii cu funcţiuni noi;
 • Achiziţionarea de dotări pentru îmbunătăţirea infrastructurii medicale din cadrul Ambulatoriului.

Rezultate estimate

 • 1 ambulatoriu reabilitat, refuncţionalizat până la finalul proiectului;
 • Crearea a unui nou serviciu medical în cadrul ambulatoriului;
 • Creşterea eficienţei energetice a clădirii reabilitate cu 30 - 50%; 
 • Acces crescut la unitatea medicală reabilitată şi modernizată cu 10%;
 • Scăderea cu 6% a numărului de pacienţi redirecţionaţi către spitalul de specialitate pentru internare din cauza lipsei de mijloace de investigaţie moderne;
 • Scăderea cu 15% a numărului persoanelor redirecţionate către alte unităţi sanitare.

Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Urgenţă Prof.Dr. Nicolae Oblu Iaşi

Valoarea totală a proiectului: 6,2 milioane lei, din care contribuţia Uniunii Europene este de 4,85 milioane lei

Constructor: SC Engeko SA Iaşi

Valoarea contractului de lucrări: 1.528.000 lei

Durată contract: 12 luni (decembrie 2013 – noiembrie 2014)

Stadiul fizic al lucrărilor: aproximativ 50%

Perioada de implementare: 21 de luni (septembrie 2013 – iunie 2015)

 • Până în prezent au fost realizate lucrări de reabilitare şi modernizare a clădirii ambulatoriului începând cu etajul 1 (realizat în proporție de 90%). Se continuă lucrările la parter (finalizare tencuieli pereți și tavane, placaje faianță, pardoseli gresie, glet de ipsos pereți și tavane, zugrăveli și vopsitorii, finalizare trasee instalație electrică ucrenți tari și curenți slabi).

Rezultate estimate

 • unitate medicală modernizată/echipată;
 • 1.100 mp suprafaţă desfăşurată reabilitată;
 • 7 cabinete medicale modernizate şi dotate: cabinet Neurochirurgie; cabinet Neurologie; cabinet Oftalmologie; cabinet Explorări Funcţionale; cabinet Otorinolaringologie; cabinet Ortopedie şi Traumatologie; cabinet Medicină Internă.