AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. SPIRIDON” IAŞI – PUNCT DE LUCRU DIN STR. GEN BERTHELOT NR. 2

Accesaţi site-ul dedicat acestui proiect:

Consiliul Judeţean Iaşi derulează, în calitate de beneficiar, proiectul AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. SPIRIDON” IAŞI – PUNCT DE LUCRU DIN STR. GEN BERTHELOT NR. 2 , cod SMIS 3396. Contractul de finanţare a fost semnat în data de 5 februarie 2010.
 

Proiectul AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. SPIRIDON” IAŞI – PUNCT DE LUCRU DIN STR. GEN BERTHELOT NR. 2 este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritara 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de Intervenţie 3.1 - Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.

Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. Aceasta asigură gestionarea asistenţei financiare din Instrumentele Structurale.

Organismul Intermediar este Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, care asigură implementarea Programului Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Nord-Est.