ORDINUL PREFECTULUI JUDEȚULUI IAȘI NR. 233 din 10.09.2020