Open Days- fișe de proiecte

 1. Restaurare, consilidare, amenajare muzeu beci Zlodica, comuna Ceplența, județul Iași
 2. Promovarea produselor turistice specifice zonei Ceplenița, județul Iași
 3. Modernizare drumuri de interes local în satele Buhalnița și Poiana-Mărului, comuna Ceplența, județul Iași
 4. Modernizarea drumului local Cotnari-Zlodica-Buhalnița-Scobinți-Fetești-Zagavia
 5. Cămin Cultural Prisăcani
 6. Tabăra internațională pentru tineret ”Apollo”, sat Măcărești, Prisăcani
 7. Centrul Medico-Social Prisăcani
 8. Introducerea pe piata locala si internationala a brandului Ydilic
 9. Adaptarea programelor de studii (licență și masterat) la cerințele pieței regionale
 10. Dezvoltarea industriei de jocuri în Regiunea NE
 11. Sisteme de e-learning inovative pentru învățământul primar din Regiunea NE
 12. E-Nord-Est (Regiune digitală)
 13. Agricultura/Promovarea și prezentarea produselor autohtone locale și tradiționale din zona Iașilor
 14. Forum economic Transfrontalier al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru
 15. Întărirea capacității administrației publice din Republica Moldova și regiunile transfrontaliere ale Ucrainei în domeniul absorbției de fonduri și promovării ofertei socio-economice locale
 16. Construirea unui Târg Internațional Expozițional de Agricultură în Sat Lețcani, comuna Lețcani, județul Iași
 17. Sprijinirea înființării și dezvoltării structurilor asociative în rândul producătorilor agricoli din județul Iași
 18. Produsele tradiționale – oportunitate pentru dezvoltarea economică a comunităților rurale din județul Iași