Noutăţi


PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Ghidului solicitantului în vederea acordării de finanţări nerambursabile în anul 2016 din bugetul Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean, (exclusiv pentru proiecte culturale şi proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

"Județul Iași - Consiliul Judetean Iași este membru fondator și membru în Consiliul Director al Asociației Pro Ruralis Iași: www.proruralisiasi.cryo.ro"

Pagini