Noutăţi


„Consiliul Judeţean Iaşi este pregătit să asigure şi în perioada următoare, circulaţia în condiţii normale pe drumurile judeţene”, a anunţat astăzi preşedintele interimar Victorel Lupu

„Astăzi, putem spune că la Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie “Cuza Vodă” avem un ambulatoriu modern, că am creat premisele necesare pentru asigurarea accesului la servicii medicale esenţiale atât pentru ieşeni, cât şi pentru  întreaga populaţie din regiunea de dezvoltare Nord-Est. Au fost create pentru pacienți, dar și pentru angajații spitalului condiții care se aliniază cerințelor europene” a declarat Victorel LUPU, presedintele interimar al Consiliului Judetean Iasi.

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Ghidului solicitantului în vederea acordării de finanţări nerambursabile în anul 2016 din bugetul Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean, (exclusiv pentru proiecte culturale şi proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

"Județul Iași - Consiliul Judetean Iași este membru fondator și membru în Consiliul Director al Asociației Pro Ruralis Iași: www.proruralisiasi.cryo.ro"

Pagini