Noutăţi


Anunț dezbatere publică  - Proiectul de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului în vederea acordării de finanțări nerambursabile în anul 2016 din bugetul Județului Iași - Consiliul Județean Iași, pentru activități nonprofit de interes județean (exclusiv activități de tineret) conform prevederilor Legii nr.

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din HG nr. 257/15.04.2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului, au fost aprobate prin OMMAP nr. 1206/2015 (M.Of. nr. 682 din 08.09.2015), listele cu unităţile administrativ – teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în Anexa 2 din legea nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător.

„Consiliul Judeţean Iaşi este pregătit să asigure şi în perioada următoare, circulaţia în condiţii normale pe drumurile judeţene”, a anunţat astăzi preşedintele interimar Victorel Lupu

„Astăzi, putem spune că la Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie “Cuza Vodă” avem un ambulatoriu modern, că am creat premisele necesare pentru asigurarea accesului la servicii medicale esenţiale atât pentru ieşeni, cât şi pentru  întreaga populaţie din regiunea de dezvoltare Nord-Est. Au fost create pentru pacienți, dar și pentru angajații spitalului condiții care se aliniază cerințelor europene” a declarat Victorel LUPU, presedintele interimar al Consiliului Judetean Iasi.

Pagini