Noutăţi


Anunț dezbatere publică -  Proiectul de hotărâre privind taxele locale pentru anul 2017

Anunț - Proiectul de Hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de autorizare a mărcii judeţului Iaşi pentru produsele alimentare și nealimentare, precum și servicii care să reprezinte specificul judeţului Iaşi

Anunț dezbatere publică  - Proiectul de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului în vederea acordării de finanțări nerambursabile în anul 2016 din bugetul Județului Iași - Consiliul Județean Iași, pentru activități nonprofit de interes județean (exclusiv activități de tineret) conform prevederilor Legii nr.

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din HG nr. 257/15.04.2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului, au fost aprobate prin OMMAP nr. 1206/2015 (M.Of. nr. 682 din 08.09.2015), listele cu unităţile administrativ – teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în Anexa 2 din legea nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Pagini