Noutăţi


Anunț dezbatere publică 20.03.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Ghidurilor de finanțare și a formularelor necesare în vederea acordării de finanțări nerambursabile din bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași pentru activități nonprofit de interes județean (exclusiv proiecte culturale, proiecte sociale și activități de tineret), conform prevederilor Legii nr.350/2005 și Legii nr. 350/2006

Ghid cultura-social                             Ghid tineret

Anunț dezbatere publică - privind Planul de menținere a calității aerului în județul Iași

Anunț dezbatere publică - Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale și tarifelor pentru anul 2017

Pagini