Noutăţi


Proiect de hotarare privind avizarea modificării Regulamentului APAVITAL a Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare si de acordare a mandatului special reprezentantului Județului Iași în Adunarea Generală a ARSACIS

Materiale dezbatere publică proiect SMID - Management integrat al deșeurilor

Pagini