Noutăţi


Anunț dezbatere publică 20.03.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Ghidurilor de finanțare și a formularelor necesare în vederea acordării de finanțări nerambursabile din bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași pentru activități nonprofit de interes județean (exclusiv proiecte culturale, proiecte sociale și activități de tineret), conform prevederilor Legii nr.350/2005 și Legii nr. 350/2006

Ghid cultura-social                             Ghid tineret

Pagini