Noutăţi


Anunț dezbatere publică - Proiectul de hotărâre privind aprobarea Ghidului de finanțare și a formularelor necesare în vederea acordării de finanțări nerambursabile din bugetul Județului Iași - Consiliul Județean Iași pentru activități nonprofit de interes județean, conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile de fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare

Anunț dezbatere publică - Proiectul ”Modernizarea DJ 249A, pe sectorul cuprins între localitățile Mânzătești și Ungheni, km. 12+139 - km. 18+539”

Pagini