S-a semnat contractul pentru deszăpezirea drumurilor județene

Consiliul Județean Iași, prin Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor, a încheiat contractul subsecvent de servicii privind activitatea de deszăpezire pe drumurile județene, pentru perioada 01 noiembrie 2021 – 15 martie 2022, cu Asocierea S.C. EKY ROUTE SRL - S.C. ENVIRO CONSTRUCT SRL Iași, în calitate de prestator

Proiecte de interes aprobate de plenul CJ

Consilierii județeni, reuniți în ședință ordinară, au votat înființarea celei de-a doua linii de gardă la secția exterioară Lețcani a Spitalului de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva”, precum și alocarea sumei de 261,74 mii de lei pentru plata și cazarea personalului detașat la spitalul modular.

50 de proiecte pe ordinea de zi a ședinței de CJ

Vor fi supuse votului aprobarea creditelor de angajament pe anul 2021 și a creditelor bugetare pe anul 2022 pentru „Construirea și Dotarea Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară - Iași” și „Construirea și Dotarea Spitalului Clinic Integrat de Boli Respiratorii Iași”, care se vor realiza ca acțiune multianuală.

Județul Iași va avea Strategie de Dezvoltare pentru perioada 2021-2027

Consiliul Județean a scos la licitație contractul de achiziție publică de servicii de elaborare a “Strategiei de dezvoltare a Județului Iași pentru perioada 2021-2027", a “Planului de măsuri pentru aplicarea Strategiei de dezvoltare a Județului Iași" și a “Metodologiei de monitorizare și evaluare a stadiului implementării acesteia".

Pagini