Licitație pentru extinderea rețelei de apă în județ

ApaVital a scos la licitație proiectarea și execuția lucrărilor pentru extinderea sistemului de apă și canalizare în comunele Mogoșești și Scânteia.

Contractul de lucrări este grupat pe două loturi. Primul lot presupune între altele construirea conductei de aducțiune a apei potabile de la PicioruL Lupului la Mogoșești, înființarea rețelei de canalizare în Mogoșești, Mânjești și Budești, precum și în Scânteia, Boroșești și Ciocârlești, dar și realizarea unor stații de pompare de apă potabilă și apă uzată.

Lotul 2 înseamnă realizarea unei stații de epurare în localitatea Scânteia, care va putea primi apa uzată de la 3.000 de consumatori din comună.

Valoarea totală estimată a contractului pentru extinderea sistemului de apă și canalizare în comunele Mogoșești și Scânteia este de 104.082.776 de lei fără TVA.