Legea 215 - anul 2016

"Județul Iași - Consiliul Judetean Iași este membru fondator și membru în Consiliul Director al Asociației Pro Ruralis Iași: www.proruralisiasi.cryo.ro"

Consiliul Județean Iași -  partener al Asociaţiei Romilor Ursari din Dagâţa pentru realizarea proiectuluiÎmpreună pentru o comunitate multiculturală" în data de 23 decembrie 2016- Hotărârea nr.366/22.12.2016

Consiliul Județean Iași -  partener al Comunei Ţibăneşti - Consiliul Local Ţibăneşti pentru realizarea Festivalului “Din vatra satului ” în data de 23 decembrie 2016 - Hotărârea nr.365/22.12.2016

Raport de activitate

Consiliul Județean Iași -  partener al Comunei Popricani - Consiliul Local Popricani pentru realizarea Festivalului “Tradiţiile iernii la Popricani" în perioada 23-31 decembrie 2016 - Hotărârea nr.364/22.12.2016

Consiliul Județean Iași -  partener al Comunei Cristeşti - Consiliul Local Cristeşti pentru realizarea Festivalului datinilor şi obiceiurilor Cristeştii Moldovei în data de 31 decembrie 2016 - Hotărârea nr.363/22.12.2016

Raport  de activitate

Consiliul Județean Iași -  partener al Asociaţiei “Pro Ruralis IAŞI” în scopul continuării proiectului “Burse pentru elevii din mediul rural cu coeficient de inteligenţă superior provenind din medii defavorizate din satele judeţului Iaşi”- Hotărârea nr. 310/22.11.2016

Consiliul Județean Iași -  partener al Comunei Scânteia - Consiliul Local Scânteia pentru realizarea proiectului “Vis de iarnă", ediţia a II-a, în perioada 16-18 decembrie 2016 - Hotărârea nr.308/22.11.2016

Raport de activitate

 

Consiliul Județean Iași -  organizator al evenimentului “Fulgi de bucuri”, ediţia a III- a, 2016, în “Carnaval de Crăciun” Hotărârile nr. 263/26.10.2016 și nr. 307/22.11.2016

Consiliul Județean Iași -  partener al Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi în vederea organizării Galei Excelenţei în Educaţie - Ediţia a V-a, în luna noiembrie 2016, la Iaşi - Hotărârea nr. 268/26.10.2016

Consiliul Județean Iași -  partener al Primăriei Comunei Ruginoasa şi Centrul Cultural Ruginoasa pentru realizarea Festivalului de datini şi obiceiuri de Anul Nou “Datini din străbuni”, în data de 31 decembrie 2016, la Ruginoasa, jud. Iaşi - Hotărârea nr. 262/26.10.2016

Consiliul Județean Iași -  partener al Societății Române de Televiziune - Studioul Teritorial Iaşi pentru realizarea Proiectului Transfrontalier “TVR Iaşi 25: Iaşi- Chişinău- Cernăuţi”, în perioada 01 - 30 noiembrie 2016 - Hotărârea nr. 261/26.10.2016

Consiliul Județean Iași -  partener al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei pentru realizarea Colocviului “Cărţi româneşti de învăţătură (Iaşi, 1643-1646) 370 de ani de la oficializarea limbii române în Ţara Moldovei” - Hotărârea nr. 260/26.10.2016

Raport de activitate

Consiliul Județean Iași -  partener al Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Iaşi pentru realizarea evenimentului - Premiile U.S.R. - Filiala Iaşi pentru cărţile apărute în anul 2015- Hotărârea nr.259/26.10.2016

Consiliul Județean Iași -  partener al Comunei Lungani - Consiliul Local Lungani pentru realizarea  Festivalului Cărţii şi Lecturii pentru Copii “Copilul căzut din poveste”, ediţia a III-a, în perioada 01 - 30.11.2016 - Hotărârea nr. 258/26.10.2016

Consiliul Județean Iași -  partener al Asociaţiei Culturale “SEMPER ARTES” pentru realizarea proiectului “Viziuni multietnice în viaţa culturală ieşeană” în perioada 16-18 noiembrie 2016 - Hotărârea nr. 257/26.10.2016

Raport de activitate

Consiliul Județean Iași -  partener al Asociației Culturale Dionysos pentru realizarea celei de-a III-a ediții a Zilei Internaționale a Greciei, în data de 28 octombrie 2016, la Iași- Hotărârea nr.233/28.09.2016

Raport de activitate

Consiliul Județean Iași -  partener al Complexului Muzeal Național “Moldova” Iași pentru realizarea celei de-a XVIII-a ediții a Simpozionului Internațional “Monument – Tradiție și Viitor”, ce se va desfășura în perioada 6-9 octombrie 2016, la Iași- Hotărârea nr. 232/28.09.2016

Consiliul Județean Iași -  partener al Casei Corpului Didactic “Spiru Haret” Iași pentru realizarea celei de-a VII-a ediții a “Zilelor Casei Corpului Didactic “Spiru Haret” Iași”, în perioada 5-8 octombrie 2016 la Iași și Pașcani - Hotărârea nr. 231/28.09.2016

Raport de activitate

Consiliul Județean Iași -  partener al Comunei Trifești – Consiliul Local Trifești pentru realizarea  proiectului – “Tradiții și obiceiuri Românești specifice zonei Trifești, județul Iași 2016”, în data de 23 octombrie 2016 în comuna Trifești, județul Iași - Hotărârea nr. 230/28.09.2016

Consiliul Județean Iași -  partener al Asociației pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA) – Despărțământul “Mihail Kogălniceanu” Iași pentru realizarea Simpozionului internațional “Minorități și identități naționale în spațiul central și est-european”, în perioada 2-6 noiembrie 2016, la Iași – România, Bălți- Republica Moldova și Cernăuți – Ucraina  - Hotărârea nr. 229/28.09.2016

Raport de activitate

Consiliul Județean Iași -  partener al Primăriei Comunei Lespezi în premierea membrilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Lespezi - Hotărârea nr. 205/31.08.2016

Consiliul Județean Iași -  partener al Asociaţiei Părinţilor Şcoala şi Familia “Mihail Sturdza” Iaşi, pentru realizarea „Semicentenarului Şcolii Tehnice din cadrul Colegiului Tehnic Mihail Sturdza Iaşi” cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la înfiinţarea din 1966 - Hotărârea nr. 201/31.08.2016

Consiliul Județean Iași -  partener al Comunei Heleşteni - Consiliul Local Heleşteni pentru realizarea proiectului "Tradiţii şi obiceiuri Româneşti specifice zonei Heleşteni" judeţul Iaşi, 2016, ediţia a II-a - Hotărârea nr. 200/31.08.2016

Consiliul Județean Iași -  partener al Complexului Muzeal Naţional Moldova Iaşi pentru realizarea Festivalului Internaţional al Muzicii Mecanice - 10FIMM, ediţia a X-a, în perioada 9-10 septembrie 2016 la Iaşi - Palatul Culturii şi 11 septembrie 2016 la Tîrgu Neamţ- Casa Culturii “Ion Creangă" - Hotărârea nr. 199/31.08.2016

Raport de activitate si fotografii

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul Județean Iași -  partener al Palatului Copiilor Iaşi pentru realizarea Festivalului Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret “CĂTĂLINA”, în perioada 23-27 august 2016, în Complexul Palas – Iaşi - Hotărârea nr. 183/28.07.2016

Consiliul Județean Iași -  partener al Comunei Ruginoasa - Consiliul Local Ruginoasa şi Centrului Cultural Ruginoasa pentru realizarea Taberei de creaţie pentru copii “COMORI LĂUNTRICE”, ediţia a II-a în perioada 01.07.- 01.09.2016 - Hotărârea nr. 152/26.05.2016

Consiliul Județean Iași -  partener al Comunei Prisăcani - Consiliul Local Prisăcani pentru realizarea Festivalului de Arte Apollo - ediţia II şi a Festivalului de Folclor Muguraşii - ediţia a V-a, în perioada 26-28 august 2016 la Prisăcani, judeţul Iaşi - Hotărârea nr. 151/26.05.2016

Raport de activitate

Consiliul Județean Iași – partener al Asociaţiei “PRO: Sănătate-Mediu-Educaţie-Cultură” Moţca, Iaşi pentru realizarea Festivalului - concurs internaţional de muzică populară românească “În grădina cu flori multe”, ediţia a XII-a, în perioada 12-14 mai 2016 în Regiunea Cernăuţi, Ucraina, alături de Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti de la Cernăuţi, Ucraina - Hotărârea nr. 133/26.04.2016

Raport de activiatate          Fotografii festival

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul Județean Iași – partener al Asociaţiei Culturale “SEMPER ARTES” în realizarea Festivalului Internaţional “Semper Artes”, ce se va desfășura în perioada 12-14 mai 2016 la Iaşi - Hotărârea nr.132/26.04.2016

Raport de activitate

Consiliul Județean Iași  – partener al Casei de Cultură a Studenţilor Iaşi pentru realizarea evenimentului ROCK'N'IAŞI OPEN AIR 2016, Ediţia aniversară - “10 ani de muzică bună” ce se va desfășura în perioada 20-22 mai 2016 la Iaşi - Hotărârea nr. 131/26.04.2016

Consiliul Județean Iași  – susține participarea tinerilor artişti Botezatu Mara, Cazamir Mara Andreea, Dorcu Mihnea Ioan, Vidraşcu Carmina Elena şi Muraru Ariana la Concursul Internaţional de Pian “MOZART” ce se va desfăşura în perioada 07-08.05.2016 la Roma - Frascati, Italia - Hotărârea nr.130/26.04.2016

Consiliul Județean Iași  – organizator al evenimentului “Ziua Bibliotecarului la Iaşi”, ediţia a Vl-a, 22 aprilie 2016 prin Biblioteca Județeană “Gheorghe Asachi” Iasi - alături de initiator, consilier județean Lupu Magdalena

Consiliul Județean Iași  – partener al Festivalului Internaţional de Fanfare Săteşti, ediţia a VI-a, Cozmeşti, 2 aprilie – 30 mai 2016 - alături de Primăria Comunei Cozmeşti 

Consiliul Județean Iași  – partener al Festivalului Tinerilor Ieşeni "FEStudIS", ediția a XV-a, 18-24 aprilie 2016, Iaşi  - alături de Casa de Cultură a Studenţilor Iaşi

Raport de activitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul Județean Iași  – partener al Festivalului – Concurs Coral Internațional pentru Tineret “Gavriil Musicescu”, ediția a IV-a, 1-7 iulie 2016, Iași - alături de Asociaţia Iubire și Încredere

Raport de activitate

Consiliul Județean Iași  – partener al Festivităţii de premiere a elevilor care au obţinut rezultate deosebite la Concursurile "Micii alecsandrişti” şi "Euclid", 12 aprilie 2016, Iași- alături de Asociaţia Părinţilor şi Prietenilor din Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri" Iaşi

Raport de activitate

Consiliul Județean Iași  – partener în editarea volumului “Cătălina - tradiţii şi continuitate” - alături de Palatul Copiilor Iași

Consiliul Județean Iași  – partener al Zilelor Revistei Convorbiri Literare - alături de Asociația Convorbiri Literare

Consiliul Județean Iași  – partener al evenimentelor “Arta care reunește; Confluențe româno-grecești în poezia modernă; Realizare flashmob” la Iași, 20-21 aprilie 2016 - alături de Asociația Culturală Dionysos

Raport de activitate

Consiliul Județean Iași  – partener al evenimentului “Ziua Internațională a Limbii Materne” – ediția a II-a, 25 martie 2016, la Muzeul M. Kogălniceanu din Iași - alături de Asociația Culturală Dionysos

Raport de activitate

Consiliul Județean Iași  – partener al Colocviului “ASTRA și românii din afara granițelor țării. Realități contemporane”, 8-10 aprilie 2016, la Iași  - alături de Asociația pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român ASTRA – Despărțământul Mihail Kogălniceanu Iași

Raport de activitate

Consiliul Județean Iași  – partener al Turneului Național “Muzica în Palatele Românei”, 18 august 2016 la Palatul Cuza - Muzeul Unirii Iași, 19 august 2016 la Palatul Culturii Iași, 20 august 2016 la Palatul Sturdza – Miclăușeni, 21 august 2016 la Palatul Cuza - Ruginoasa - alături de Asociația Cultural Sportivă Pro Valores

Consiliul Județean Iași  – partener al Campaniei de interes public national/județean Oamenii Timpului și a Galei de premiere Oamenii Timpului, 1 martie 2016 – 10 decembrie 2016  - alături de Asociația Revistei Timpul

Consiliul Județean Iași  – partener al evenimentului de aniversare a 50 de ani a revistei de cultură Cronica,  26-27 februarie 2016, la Muzeul Unirii și Galeriile de Artă Dana din Iași  - alături de Fundația Calea, Adevărul și Viața – Revista Cronica Veche

Consiliul Județean Iași  – partener al unor acțiuni culturale și educational-artistice în cadrul Târgului de Carte LIBREX, ediția a XXIV-a , 09-13 martie 2016, în Atrium Palas Mall Iași - alături de Organizația Patronală AGORA a Societăților pentru Difuzarea Tipăriturilor și a altor Bunuri Culturale din România