Lansarea noului apel de propuneri de proiecte pentru Programul LIFE al Uniunii europene 2020