Hotărârea nr. 59

An/categorie hotarare: 
2021
Data hotarare: 
Miercuri, 24 Februarie, 2021
Document atasat hotarare: 

privind repartizarea pe unitățile administrativ – teritoriale din judeţul Iaşi a sumelor defalcate din  taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor  destinate finanțării  Programului pentru școli al României - propuneri pe anul 2021 și  estimări pentru anii 2022 – 2024, conform prevederilor Scrisorii Cadru nr. 462196/18.01.2021 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2021 şi a estimărilor pentru anii 2022-2024, precum şi limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale