Hotărârea nr. 57

An/categorie hotarare: 
2021
Data hotarare: 
Miercuri, 24 Februarie, 2021
Document atasat hotarare: 

 privind repartizarea pe unitățile administrativ - teritoriale din județul Iași a procentului de 20% din cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum și a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unități administrativ - teritoriale, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean, conform prevederilor art. 32 și art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,  cu modificările și completările ulterioare și Scrisorii Cadru nr. 462196/2021 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2024, precum și limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, propuneri pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024