Hotărâri ale sedinţei din data de 20-11-2019


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare de plen a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 23 octombrie 2019

Document hotărâre:

privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de 16.000,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de investiţie “Modernizarea drumului județean, DJ 281C: Intersecție DN 28A (Blăgești) – Hărmănești - Todirești - Coasta Măgurii - Cotnari - intersecție DN 28B (Cotnari), km 0+000÷25+053” până la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

Document hotărâre:

privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de 650,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de investiţie “Modernizarea drumului județean, DJ 281: Spinoasa – Belcești, km.10+804÷12+447” până la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

Document hotărâre:

privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de 250,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de investiţie “Modernizarea drumului județean, DJ 248A: Intersecție DC 73 (Griești) – lim. Jud. Vaslui km.48+089÷50+693” până la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

Document hotărâre:

privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de 3.700,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de investiţie “Modernizarea drumului județean, DJ 208F: Heci (intersecție DJ 208) – Tătăruși – Iorcani – lim.jud. Suceava, km. 0+000÷12+462” până la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

Document hotărâre:

privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de 7.100,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de investiţie “Modernizarea drumului județean, DJ 280B Tg. Frumos - Cucuteni km.2+614÷11+802” până la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţie

Document hotărâre:

privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de 35.000,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de investiţie “Modernizarea drumului județean, DJ 246: lim. jud. Vaslui – Tufeștii de Sus – Scânteia – intersecție DJ 248 – Șcheia – Drăgușeni – Ipatele - Țibănești, km. 20+450÷56+506” până la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

Document hotărâre:

privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de 3.700,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de investiţie  “Modernizarea drumului județean DJ 207M: intersecție DN 28 – A.I. Cuza, km. 0+000÷6+178” până la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

Document hotărâre:

privind aprobarea demarării procedurii de achiziţie publică ACORD CADRU pentru lucrările de întreţinere pe drumurile judeţene pe timp de vară pentru anul 2020 şi alocarea fondurilor necesare desfaşurării acestei activităţi

Document hotărâre:

privind modificarea Anexei 1 – Reparații curente din Programul de lucrări drumuri și poduri al D.J.A.D.P. Iași pentru anul 2019

Document hotărâre:

privind aprobarea participării domnului Președinte al Consiliului Județean Iași, dr. Ing. Maricel Popa la evenimentul ACI AIRPORT EXCHANGE 2019 care se va desfășura în perioada 25-27 noiembrie 2019 la ABU DHABI, Emiratele Arabe Unite și a cheltuielilelor aferente

Document hotărâre:

privind solicitarea de trecere din administrarea Consiliului Local al comunei Ruginoasa în administrarea Consiliului Județean Iași a suprafeței de 1725 mp teren, identificat cu numărul cadastral 63663, UAT Ruginoasa

Document hotărâre:

privind aprobarea transmiterii unei părți din bunul imobil situat în Oraș Tg. Frumos, str. Petru Rareș nr. 37 din domeniul public al județului Iași și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului în domeniul public al Orașului Tg. Frumos, Județul Iași.

Document hotărâre:

privind alocarea sumei de 75.000 lei din excedentul bugetului Județului Iași-Consiliul Județean Iași pe anul 2019 pentru obiectivul de investiții "Testul investitorului privat prudent" în vederea fundamentării deciziei de intrare ca asociat a Județului Iași - Consiliul Județean Iași la SC „Miroslava Industrial Parc" SRL și participarea la majorarea capitalului social al acesteia.

Document hotărâre:

privind modificarea punctului 9 din Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 220/28.09.2016 privind constituirea Consiliilor de administrație la spitalele subordonate Consiliului Județean Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Iaşi în vederea organizării  în parteneriat a Galei Laureaţilor Sportului Ieşean la Iaşi, în luna decembrie 2019.

Document hotărâre:

privind aprobarea Contractului de modificare și reafirmare a Contractului de Asistență pentru Proiect din data de 07 aprilie 2011 încheiat între Județul Iași, Municipiul Iași, SC APAVITAL SA, în calitate de debitor și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Document hotărâre:

privind prețul mediu la masa verde de pe pajiști din județul Iași, pentru recolta anului 2020.

Document hotărâre:

privind prețurile medii ale principalelor produse agricole din județul Iași, pentru anul fiscal 2020.

Document hotărâre:

privind tarifele pentru prestarea serviciilor de pază și protecție de către Direcția Județeană de Pază și Protecție Iași, pentru anul 2020.

 

Document hotărâre:

privind tarifele pentru prestarea serviciilor artistice practicate de către Ansamblul Artistic Profesionist “Constantin Arvinte” al Consiliului Judeţean Iaşi, în anul 2020.

Document hotărâre:

privind aprobarea taxelor de participare la cursurile organizate de către Școala populară de arte “Titel Popovici” Iași, pentru anul 2020.

Document hotărâre:

privind aprobarea taxei de participare la cursurile din cadrul Programelor de formare “Managementul situațiilor de criză educațională” și “Managementul procesului de incluziune școlară a elevilor cu cerințe educaționale speciale”, organizate de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași, pentru anul 2020.

Document hotărâre:

privind cuantumul tarifelor de închiriere lei/oră/400mp a spațiilor extramuzeale, a tarifelor de închiriere lei/oră/zi a spaţiilor expoziţionale ale obiectivelor (muzee, case memoriale, monumente istorice) aflate în administrarea  Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi, a aparaturii audio – video și a echipamentelor aflate în dotarea Muzeului Naţional al Literaturii Române Iași, pentru anul fiscal 2020

Document hotărâre:

privind tarifele de cazare la Anexele „Adela Kogălniceanu”  și ”Nicolae Gane” ale Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi pentru anul fiscal 2020.

Document hotărâre:

privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități “Hârlău”, cu o capacitate de 50 de locuri, prin reorganizarea Centrului de Îngrijire și Asistență “Hârlău”.

Document hotărâre:

privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Revis, cu o capacitate de 27 de locuri, prin reorganizarea Centrului de Pregătire pentru o Viață Independentă REVIS Hîrlău și aprobarea statului de funcții.

Document hotărâre:

privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități “Galata” Iaşi, cu o capacitate de 50 de  locuri, prin reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitate Neuropsihiatrică “Galata” Iași.

Document hotărâre:

privind înființarea, funcţionarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități  “Gulliver”, cu o capacitate de 26 locuri, ca parte componentă a Centrului de Servicii Sociale “Gulliver” Iaşi, prin reorganizarea Centrului de Îngrijire și Asistență  ”Gulliver”, fără personalitate juridică, şi aprobarea statului de funcţii.

Document hotărâre:

privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități “Cozmeşti”, cu o capacitate de 50 de locuri, prin reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Cozmești.

Document hotărâre:

privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități “Mirceşti”, cu o capacitate de 36 de  locuri, prin reorganizarea Centrului de Îngrijire și Asistență “Mircești”.

 

Document hotărâre:

privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități “Speranţa”, cu o capacitate de 42 locuri, prin reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Budăi.

Document hotărâre:

privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități “Armonia”, cu o capacitate de 48 locuri, prin reorganizarea Centrului de Îngrijire și Asistență Budăi.

Document hotărâre:

privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități “Popricani”, cu o capacitate de 41 de locuri, prin reorganizarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională “Popricani”.

Document hotărâre:

privind înființarea şi funcţionarea  Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 1  „Galata”, cu o capacitate de 6 locuri, prin reorganizarea  Locuinței Protejate 1 „Galata” şi aprobarea statului de funcţii

Document hotărâre:

privind înființarea şi funcţionarea Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 2  „Galata”, cu o capacitate de 6 locuri, prin reorganizarea Locuinței Protejate 2 „Galata” şi aprobarea statului de funcţii.

Document hotărâre:

privind înființarea şi funcţionarea  Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 3  „Galata”, cu o capacitate de 6 locuri, prin reorganizarea Locuinței Protejate 3 „Galata” şi aprobarea statului de funcţii.

Document hotărâre:

privind înființarea Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 4  „Galata”, cu o capacitate de 6 locuri, prin reorganizarea Locuinței Protejate 4 „Galata” şi aprobarea statului de funcţii.

Document hotărâre:

privind înființarea, funcţionarea Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități  “Sfânta Maria”, fără personalitate juridică, în subordinea D.G.A.S.P.C. Iaşi,  cu o capacitate de 10 locuri, din municipiul Iaşi, str. Pantelimon Halipa, nr. 16, judeţul Iaşi şi aprobarea statului de funcţii.

Document hotărâre:

privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Hârlău, Județul Iași.

Document hotărâre:

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 333/24.09.2019.

Document hotărâre:

pentru sprijinirea Spitalului de Boli Infecțioase ”Sfânta Parascheva” Iași cu mijloacele tehnice și logistice necesare derulării în județul Iași a Programului pentru sănătatea populației - ”Depistarea prin teste rapide a prezenței virusului hepatitei B și C în zona de N-E a țării”.

Document hotărâre:

privind aprobarea organizării evenimentului “Fulgi de bucurie”, ediția a  VI- a,  2019 și a cheltuielilor aferente.

Document hotărâre:

privind rectificarea anexelor nr. 1, 2 și 3 la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 205/26.06.2019, cu modificările și completările ulterioare, potrivit comunicării Ministerului Sănătății nr. SP/13812/31.10.2019 cu privire la diminuarea creditelor bugetare și creditelor de angajament aprobate pentru unele obiective de investiții constând în aparatură și echipamente medicale, la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi.

Document hotărâre:

pentru modificarea punctului 3 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.218/28.09.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Iași în Consiliile  de Administrație ale spitalelor publice din rețeau Ministerului Sănătății cu modificările ulterioare.

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție "Amenajare spațiu pentru amplasare aparatură medicală" la Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iași.

Document hotărâre:

privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de 55,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de investiţie „Consolidare, reabilitare și refunctionalizare pavilion administrativ” – Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva” Iași” până la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2019.