Hotărâri ale sedinţei din data de 23-10-2019


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare de plen a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 24 septembrie 2019

Document hotărâre:

privind validarea mandatului de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Iaşi a domnului Adrian Acostoaiei

Document hotărâre:

pentru modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.163/22.07.2016

Document hotărâre:

privind aprobarea cotizaţiei Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi în calitate de membru fondator al Asociației “Euroregiunea Siret - Prut – Nistru” pentru anul 2019

Document hotărâre:

privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru consumul anual de combustibil auto pentru derularea activității specifice Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării obiectivului de investiții reprezentând dotări independente - "Pian", la Filarmonica "Moldova” Iași și alocarea sumei necesare de 875,00 mii lei din excedentul bugetului local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, pe anul 2019

Document hotărâre:

privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru preșcolarii și elevii Liceului Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” Iași, pentru anul bugetar 2020

Document hotărâre:

privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru elevii Școlii Profesionale Speciale “Trinitas” Târgu Frumos, pentru anul bugetar 2020

Document hotărâre:

privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru preșcolarii și elevii Școlii Gimnaziale Speciale “Constantin Păunescu” Iaşi, pentru anul bugetar 2020

Document hotărâre:

privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru elevii Școlii Gimnaziale Speciale Pașcani, pentru anul bugetar 2020

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași, ca urmare a reorganizării

Document hotărâre:

privind aprobarea organizării de către Centru Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași a unor programe de formare în anul 2020

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Iași

Document hotărâre:

privind acceptarea ofertei de donații a Fundației Hope and Homes for Children România

Document hotărâre:

pentru acordarea unui stimulent financiar elevului Măricean Ioachim Grațian, câștigător al premiului I la Olimpiada Internațională a Elenismului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 112/29.05.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de stimulente financiare elevilor din învățământul preuniversitar din județul Iași, care au obținut premii/distincții/medalii la competiții școlare județene, naționale și internaționale, acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, precum și cadrelor didactice care   s-au ocupat de pregătirea acestora modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 284/24.09.2019

Document hotărâre:

privind aprobarea Planului de menținere a calității aerului în județul Iași, 2019-2023

Document hotărâre:

privind aprobarea unui credit de angajament pentru anul 2020 în vederea realizarii serviciilor de proiectare constând în PT, DE, DTAC, DTOE, verificare, avize pentru proiectul “Reabilitarea infrastructurii rutiere transfrontaliere din județul Iași și Raionul Leova”, depus spre finanțare în parteneriat de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, în calitate de partener, și Raionul Leova – Consiliul Raional Leova – lider de proiect

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.364/15.12.2015 privind aprobarea realizării proiectului "REGIUNEA NORD­EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 2: BOTOŞANI - IAŞI", în parteneriat, între Judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean Botoşani şi Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, cu modificările şi completările ulterioare

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.143/29.05.2019 privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Opera Naţională Română Iaşi pentru organizarea în parteneriat a Galei Operelor Naționale, ediția a VI-a, în perioada 9 – 10 noiembrie 2019, la Sala Mare a Teatrului Naţional Iaşi și alocarea sumei de 40.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

Document hotărâre:

pentru modificarea art. 4 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 236/24.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului Școlii Populare de Arte “Titel Popovici” Iași

Document hotărâre:

privind constituirea Comisiei de evaluare a indicatorilor de performanță financiari și nefianciari aferenți anului 2018 cuprinși în Anexele la contractele de mandat ale Consilului de Administrație al R.A. Aeroportul Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea transmiterii unei părți din bunul imobil situat în Oraș Tg. Frumos, str. Petru Rareș nr. 37 din domeniul public al județului Iași și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului în domeniul public al Orașului Tg. Frumos, Județul Iași

Document hotărâre:

privind darea în administrarea Inspectoratului General de Aviație – Unitatea Militară 0972 Iași a suprafeței de 400 mp teren din proprietatea publică a Județului Iași situat în Iași, str. Moara de Vânt nr. 34, incinta Aeroportului Internațional Iași

Document hotărâre:

privind demararea procedurii în vederea concesionării, prin licitație publică, a suprafeței de 7.800 mp din imobilul proprietate publică a Județului Iași, situat în Iași, Str. Moara de Vânt nr. 34, parte din numărul cadastral 158462

Document hotărâre:

privind darea în administrarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență “Mihail Grigore Sturdza” al Județului Iași a unui spațiu din imobilul proprietatea publică a Județului Iași situat în Oraș Podu Iloaiei, Județul Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea execuţiei bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, la data de 30.09.2019

Document hotărâre:

privind modificarea anexelor nr. 1 și 3 la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 205/26.06.2019, potrivit comunicării Ministerului Sănătății nr. SP/12527/02.10.2019 cu privire la redistribuirea creditelor bugetare și creditelor de angajament aprobate pentru unele obiective de investiții constând în aparatură și echipamente medicale, la Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Elena Doamna” Iași

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia ortodoxă “Sfântu Dumitru” Răducăneni, sat Răducăneni, comuna Răducăneni, în vederea realizării obiectivului: “Lucrări de construire a capelei în incinta Unității Medico Sociale Răducăneni”

Document hotărâre:

privind aprobarea cheltuielilor ce se vor efectua cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2019

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași - Consiliul Județean Iași și Asociația Culturală “SEMPER ARTES” pentru realizarea în parteneriat a proiectului “Tinerii, vectori ai dezvoltării județului Iași”, ediția I, 2019, în perioada 29 noiembrie – 3 decembrie 2019, în localitățile Grajduri, Bosia Ungheni, Pașcani – Moțca și Iași și alocarea sumei de 6500 lei în acest sens